25/8/09

Παιδιά εκτός γάμου


Το 66% των παιδιών που γεννήθηκαν στην Ισλανδία το 2007

ήταν εκτός γάμου,

αριθμός που δείχνει τη γενική στάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ακολουθούν Σουηδία (55%), Νορβηγία (54%) και Γαλλία (50%).

Στις ΗΠΑ, το 2007 τα παιδιά εκτός γάμου

αντιστοιχούσαν στο 40% των συνολικών γεννήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου