20/11/09

Προτάσεις ρήξης στην Παιδεία

Αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ μέσω Εθνικού Απολυτηρίου σε σχολές και ταυτόχρονη μείωση της διδακτέας ύλης. Δύο χρόνια υποχρεωτική εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία

Ολικό «λίφτινγκ» σε όλο το φάσμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ύστερα από μία πενταετία, αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ -αφού προηγηθεί δραστική περικοπή της εξεταστέας ύλης- προβλέπει το τελικό πόρισμα της «επιτροπής Μπαμπινιώτη», το οποίο αύριο θα δοθεί στην υπουργό Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου. Οι εργασίες του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ), στο οποίο προεδρεύει ο καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης, ολοκληρώθηκαν και τα συμπεράσματα του διαλόγου που προηγήθηκε, περιέχονται σε ένα συμπυκνωμένο κείμενο προτάσεων που θα παραδοθεί στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Οσο για την τύχη που θα έχουν οι προτάσεις του Συμβουλίου, αυτή παραμένει άγνωστη, καθώς η υπουργός Παιδείας έχει αναφέρει πως ο διάλογος θα συνεχιστεί μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, που θα μετατραπεί σε ανεξάρτητη αρχή, δεσμευόμενη παράλληλα ότι δεν πρόκειται να αιφνιδιάσει κανέναν με το εξεταστικό, οι όποιες αλλαγές στο οποίο θα δρομολογηθούν σε βάθος χρόνου.

Ολικό λίφτινγκ στην εκπαίδευση προτείνει η Επιτροπή Μπαμπινιώτη
Το βασικό συμπέρασμα πάντως από το πόρισμα της «επιτροπής Μπαμπινιώτη» είναι ότι οι μαθητές δεν πρέπει να προσβλέπουν σε ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, καθώς κάτι τέτοιο θεωρείται σχεδόν από όλους ανέφικτο. Επί της ουσίας, το πόρισμα αναφέρεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ περιγράφονται και οι γενικές αρχές αλλαγής του εξεταστικού, οι οποίες εστιάζονται στα εξής σημεία: αυτοτέλεια Λυκείου και αποδέσμευσή του από τις εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Απομυθοποίηση των εξετάσεων. Εθνικό Απολυτήριο και επαναλαμβανόμενες εξετάσεις από εθνικό φορέα με εμπλοκή των ΑΕΙ, τα οποία θα θέτουν τα δικά τους κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών τους.
Οσον αφορά γενικότερα τις σπουδές σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προβλέπονται: Δραστική περικοπή της ύλης σε όλες τις τάξεις, νέα αναλυτικά προγράμματα με ομαδοποίηση μαθημάτων, φάκελοι επίδοσης μαθητή, διετές υποχρεωτικό νηπιαγωγείο (μόνο εάν εξασφαλιστούν οι απαραίτητες υποδομές) και έμφαση σε μαθήματα επιλογής στο Λύκειο.
Σχετικά με την κατάργηση της βάσης του 10, δεν υπήρξε κατάληξη, αφού ορισμένα μέλη του Συμβουλίου διαφώνησαν. Πάντως, η υπουργός και χτες δήλωσε σχετικά ότι «βρισκόμαστε σε μία φάση ανάλυσης των δεδομένων, ώστε η ρύθμιση να μην είναι αποσπασματική, να μη δημιουργήσει αναστάτωση και να είναι προς όφελος κυρίως των μαθητών, αλλά και των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ».
Αποδέσμευση του Λυκείου από τις Εισαγωγικές Εξετάσεις
Γενική εκτίμηση όλων των μελών τού Συμβουλίου και των εκπροσώπων των συμμετεχόντων στον διάλογο φορέων είναι ότι πρέπει να υπάρξει στην πράξη απομυθοποίηση των εξετάσεων και θεσμοθέτηση ενός συστήματος δικαιότερου, πιο αξιόπιστου, πιο ανθρώπινου και πάντοτε αδιάβλητου. Αναλυτικά οι προτάσεις του ΣΠΔΕ προβλέπουν τα εξής:
1. Αποδέσμευση του Λυκείου από τις εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια, ώστε ν αποκτήσει το Λύκειο μεγαλύτερη μορφωτική αξία και την αυτοδυναμία που χρειάζεται ως ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Οι απόφοιτοι Λυκείου να εισάγονται με το Εθνικό Απολυτήριο σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Επιπλέον, θα εισάγονται όχι σε Τμήμα, αλλά σε Σχολή, για να επιλέγουν σε επόμενη φάση την επαγγελματική τους κατεύθυνση. Οι εξετάσεις για το Εθνικό Απολυτήριο διεξάγονται κεντρικά και με διαδικασίες αντίστοιχες των σημερινών, ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο, και τα θέματα θα επιλέγονται από τράπεζα θεμάτων. Τα Ιδρύματα ορίζουν τα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή φοιτητών . Με βάση τις επιλογές τους, οι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εισαγωγή σε όσα τμήματα επιθυμούν.
3. Η διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής προτείνεται να αναληφθεί από ειδικό κρατικό εξεταστικό φορέα («Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης»), στελεχωμένο από ειδικούς στην αξιολόγηση (εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς), που θα συγκροτήσει Τράπεζα Θεμάτων, συνεχώς τροφοδοτούμενη και ανανεούμενη. Το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης θα διεξάγει τις εξετάσεις περισσότερες φορές τον χρόνο. Ετσι, θα πάψουν οι εξετάσεις να αποτελούν «εθνικό γεγονός», θα απομυθοποιηθεί ο ρόλος τους και η συγκέντρωση βαθμών για εισαγωγή στα ΑΕΙ θα αποτελεί ατομική υπόθεση κάθε υποψηφίου.
4. Περιορισμός της διδασκόμενης και εξεταζόμενης ύλης στα τρία έτη του Λυκείου και, κατ επέκταση, στην ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων. Κρίνεται σκόπιμο να συνυπολογίζεται για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια -σε ποσοστό που θα προσδιοριστεί- η επίδοση των μαθητών στις τρεις τάξεις του Λυκείου.
5. Δυνατότητα στους υποψηφίους για τα ΑΕΙ περισσότερων ευκαιριών εξέτασης μέσα στον ίδιο χρόνο, σε συνδυασμό και με τη διατήρηση κτηθείσης υψηλής βαθμολογίας από την προηγούμενη εξέταση με όρους που θα προσδιοριστούν ώστε να αποφευχθεί άνιση μεταχείριση των υποψηφίων.
6. Τα ΑΕΙ να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής φοιτητών με συμπροσδιορισμό της διδασκόμενης και της εξεταστέας ύλης και με καθορισμό της βαρύτητας συντελεστή των μαθημάτων εισαγωγής που θα μπορεί και να διαφοροποιείται κατά Τμήμα.
Πηγή: Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου