27/11/09

Αλλάζουν όλα στις προσλήψεις εκπαιδευτικών: Όλοι οι διορισμοί μέσω ΑΣΕΠ

Τρία χρόνια στο ίδιο σχολείο θα υπηρετούν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, ενώ για δύο χρόνια από τον διορισμό τους θα θεωρούνται δόκιμοι και δεν θα επιτρέπεται απόσπαση, σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου Παιδείας για το νέο σύστημα προσλήψεων.
Το κείμενο που προσδιορίζει τις βασικότερες από τις αλλαγές που σχεδιάζει η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου σε 10 σημεία-κλειδιά ετέθη από χθες σε δημόσια διαβούλευση μέσω Ίντερνετ, η οποία θα διαρκέσει 10 μέρες (λήγει στις 4 Δεκεμβρίου). Στο διάστημα αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει τις προτάσεις του στην ιστοσελίδα http://www. opengov. gr/ypepth/ και να σχολιάσει τις προτάσεις του υπουργείου.
Ένα από τα βασικά ζητήματα που έθεταν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες αφορούσε τη διατήρηση της μοριοδότησης της προϋπηρεσίας. Στο κείμενο της διαβούλευσης προσδιορίζεται ότι η προϋπηρεσία θα εξακολουθεί να προσμετράται, αλλά σε συνδυασμό με την επιτυχία στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ, ενώ προβλέπεται μεταβατική περίοδος για τους ήδη εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς στους διάφορους πίνακες διοριστέων, οι οποίοι όμως θα σταματήσουν να δέχονται νέες εγγραφές από τον ερχόμενο Ιούλιο. Πάντως οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στην κατάργηση των πινάκων και ζητούν την απορρόφηση όλων των εγγεγραμμένων σε αυτούς.

Για τα στελέχη
Εκτός από τις αλλαγές στον τρόπο προσλήψεων και μεταθέσεων, στο κείμενο της διαβούλευσης περιλαμβάνονται και σημαντικές αλλαγές στις τοποθετήσεις στελεχών της εκπαίδευσης, με σκοπό τη διαφάνεια. Όπως αναφέρεται, τα κριτήρια πρέπει να είναι αντικειμενικά και μετρήσιμα και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης που κάθε φορά προκηρύσσεται ως προς τη γνώση και την εμπειρία. Βάση για την πρόταση θα αποτελέσουν και οι προτάσεις ειδικών επιστημόνων, συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ) καθώς και των πολιτών που θα πάρουν μέρος στη διαβούλευση.
Τα στελέχη της εκπαίδευσης που θα επιλεγούν θα επιμορφωθούν σε θέματα αντίστοιχα με τις απαιτήσεις της θέσης που πρόκειται να καλύψουν σε ειδικά προγράμματα, τα οποία θα λειτουργούν είτε σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης είτε με αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων, είτε με τους υφιστάμενους φορείς επιμόρφωσης. Όσοι ολοκληρώνουν με επιτυχία τον κύκλο σπουδών θα λαμβάνουν πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας, το οποίο θα αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης.

10 κλειδιά για το νέο σύστημα προσλήψεων

ΓΙΑ ΚΑΘΕ εκπαιδευτικό που επιτυγχάνει στο ΑΣΕΠ θα προσμετράται και η προϋπηρεσία.

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι υφιστάμενοι πίνακες διοριστέων μέχρι τον Ιούλιο του 2010.

ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ θα γίνονται σε επίπεδο αρμόδιας Διεύθυνσης ή σχολείου.

Ο ΧΡΟΝΟΣ υπηρεσίας στον τόπο του πρώτου διορισμού θα είναι τρία χρόνια.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η διετής δοκιμαστική περίοδος των νεοδιοριζομένων, πριν από τη μονιμοποίησή τους.

Η ΔΙΕΤΙΑ θα αξιοποιηθεί για την επιμόρφωσή τους.

ΚΑΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ μεταβολή (μετάθεση ή απόσπαση) δεν θα γίνεται χωρίς να αντιμετωπίζεται η αντίστοιχη κάλυψη του κενού που δημιουργείται. ΘΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝοι προϋποθέσεις και τα κριτήρια μετάθεσης και απόσπασης.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις θα προσδιοριστεί ο αριθμός των θέσεων και θα καθοριστούν ειδικά προσόντα.

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ που αποσπάται παίρνει τα μόρια του σχολείου όπου μεταβαίνει ή του πλησιέστερου της υπηρεσίας σχολείου.

Πηγή: Τα Νέα (Νίκος Μάστορας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου