13/12/09

Βροχές μετεώρων κατά τη διάρκεια του έτους


2-4 Ιανουαρίου, Κουαντρατίδες (Quadrantids):
Η βροχή ακτινοβολείτε από μια περιοχή ανάμεσα στους αστερισμούς του Δράκοντα και του Bοώτη, που παλαιότερα ονομαζόταν Τεταρτημόριο (Quadrant). Το μέγιστο της δραστηριότητας επικεντρώνεται σε διάστημα όχι περισσότερο της μιας νύχτας. Οι αναμενόμενοι ρυθμοί είμαι 10-60 μετέωρα την ώρα, με προσωρινές εξάρσεις που μπορεί να φτάνουν τα 100 ή και περισσότερα.

21-22 Απριλίου, Λυρίδες (Lyrids):
Πρόκειται για μια μάλλον περιορισμένη βροχή (10-15 μετέωρα/ώρα) προερχόμενη από την περιοχή κοντά στο Βέγα της Λύρας. Οι Ρωμαίοι θεωρούσαν τη βροχή μετεώρων ως τον τρόπο των θεών για να τιμούν τους πρόσφατα αποβιώσαντες. Το 1982, η συγκεκριμένη βροχή ήταν περισσότερο έντονη από το σύνηθες.

4-6 Μαΐου, Υδροχοΐδες (Eta Aquarids):
Η συγκεκριμένη βροχή προκαλείται από τα απομεινάρια του πλέον διάσημου κομήτη, του κομήτη του Haley. Η αναμενόμενη βροχή είναι 20 περίπου μετέωρα την ώρα, με σημείο εκπομπής κοντά στο “υδροδοχείο” του Υδροχόου.

4-6 Μαΐου, Υδροχοΐδες (Eta Aquarids):
Η συγκεκριμένη βροχή προκαλείται από τα απομεινάρια του πλέον διάσημου κομήτη, του κομήτη του Haley. Η αναμενόμενη βροχή είναι 20 περίπου μετέωρα την ώρα, με σημείο εκπομπής κοντά στο “υδροδοχείο” του Υδροχόου.

12-13 Αυγούστου, Περσίδες (Perseids):
Οι Περσίδες είναι πιθανόν η καλύτερα παρατηρούμενη βροχή εξαιτίας της μεγάλης έντασής της (50-100 μετέωρα/ώρα) καθώς και για το ότι ο Αύγουστος είναι αρκετά θερμός και πρόσφορος για υπαίθρια παραμονή. Πρόκειται πραγματικά για την ιδανική αρχή κάθε νεοφώτιστου!

21-22 Οκτωβρίου, Ωριωνίδες (Orionids):
Άλλη μία βροχή προερχόμενη από το κομήτη του Halley. Με σημείο εκπομπής κοντά στο τόξο του Ωρίωνα, επιδεικνύει ρυθμούς της τάξης των 20-25 ανά ώρα.

3-13 Νοεμβρίου, Ταυρίδες (Taurids):
Αυτή η βροχή αν και ασήμαντη σε ρυθμούς, (10-15 μετέωρα/ώρα) εμφανίζει μερικά λαμπρά μετέωρα που κινούνται σχετικά αργά. Το σημείο εκπομπής είναι κοντά στις Πλειάδες.

16-20 Νοεμβρίου, Λεωντίδες (Leonids):
Συνήθως χαμηλής έντασης βροχή, οφείλει τη φήμη της στο γεγονός ότι περιοδικά εμφανίζεται με τη μορφή καταιγίδας. Μερικές από αυτές συνέβησαν στο πρόσφατο παρελθόν.

13-14 Δεκεμβρίου, Διδυμίδες (Geminids):
Η ποιο εντυπωσιακή ετήσια βροχή, με συνήθεις ρυθμούς της τάξης των 60-80 μετεώρων/ώρα. Εξαιτίας του ψύχους που συνήθως επικρατεί τις νύχτες του Δεκεμβρίου, μόνο λίγοι συνήθως το βλέπουν καθώς τόσοι είναι πρόθυμοι να το αψηφήσουν. Η βροχή αυτή είναι σημαντική και για το γεγονός ότι προέρχεται από έναν αστεροειδή (τον 3200 Φαέθων) και όχι από κομήτη.

21-22 Δεκεμβρίου, Αρκτίδες (Ursids):
Άλλη μία παραμελημένη βροχή. Όσοι επιχειρήσουν να παρακολουθήσουν το φαινόμενο πρέπει να περιμένουν 15-20 μετέωρα την ώρα, προερχόμενα από την περιοχή της Μικρής Άρκτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου