14/6/10

Τα νέα βιβλία του Δημοτικού για το σχ. Έτος 2010-11 και ποια θα ανατυπωθούν με διορθώσεις

Για το σχολικό έτος 2010-11, σύμφωνα με έγγραφο του υπ. Παιδείας ,  σχετικά με τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου, θα εκτυπωθούν τα εξής νέα βιβλία:

Μουσική Α΄ - Β΄ τάξης Δημοτικού, Ο ακανθούλης, Η μπουμπού και η μπαμπαλού,  Η παρολυμπιάδα της χαράς (Προσχολική Εκπαίδευση), Το μικρό μου λεξικό 1, 2, 3, 4, Βιβλίο Γειά σας 1, 2, 3, 4 Μαθητή, Βιβλίο Γειά σας 1, 2, 3, 4 Δασκάλου (Δημοτική Εκπαίδευση) για τις Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα:
Επίσης θα ανατυπωθούν:
Mε διορθώσεις:
 Γλώσσα A΄, Β΄ ,Γ΄, Δ,΄ Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, Ανθολόγιο Α΄ & Β, Γ΄ & Δ΄ τάξης Δημοτικού, Εικονογραφημένο Λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Δημοτικού (θα κρατηθεί και θα χρησιμοποιηθεί και στις Β΄ & Γ΄ τάξεις Δημοτικού), Λεξικό Ορθογραφικό-Ερμηνευτικό Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού (θα κρατηθεί και θα χρησιμοποιηθεί και στις Β΄ & Γ΄ τάξεις Δημοτικού), Μελέτη Περιβάλλοντος Α,΄ Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξης Δημοτικού,
Θεατρική Αγωγή Ε΄ & ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, Ιστορία Γ΄, Δ΄, Ε΄ τάξης Δημοτικού, Θρησκευτικά Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, Μαθηματικά A΄, Β΄ ,Γ,΄ Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, Φυσικά Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, Γεωγραφία Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, Φυσική Αγωγή A΄& Β΄, Γ΄& Δ, Ε΄& ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, Εικαστικά A΄& Β΄ ,Γ΄ & Δ, Ε΄& ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις A΄-ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, Μουσική Γ΄& Δ΄, Ε,΄ ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, Οδηγός Νηπιαγωγού, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, Αγγλικά Δ,΄ Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τον Εκπαιδευτικό, Μουσικό Ανθολόγιο Α΄-ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του δημοτικού «Με Λογισμό και μ’ όνειρο».

Ως έχουν τα διδακτικά βιβλία:
Βλέπω το σημερινό κόσμο: Πολυθεματικό Βιβλίο του Δημοτικού Σχολείου για την Ευέλικτη Ζώνη και Βλέπω το σημερινό κόσμο: Δημιουργικές-Διαθεματικές Δραστηριότητες για την Ευέλικτη Ζώνη του Δημοτικού Σχολείου

Επισημαίνεται ιδιαίτερα η έγκριση για ανατύπωση των εν χρήσει διδακτικών βιβλίων και για το σχολικό έτος 2010-2011:Νεοελληνική Γραμματική της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού: «Στα Νεότερα Χρόνια».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου