4/6/10

Αλλάζει ο ρόλος του Ίντερνετ

Οι μέρες που το Διαδίκτυο ήταν γνωστό ως η «λεωφόρος της πληροφορίας» φαίνεται να ανήκουν πια στο παρελθόν. Νέα έρευνα που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα αποκαλύπτει την εξέλιξη στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αντιλαμβάνονται το μέσο και την ψυχαγωγία γενικότερα, αλλά και τα στοιχεία στα οποία αποδίδουν αξία, και για τα οποία θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν.
Στη σχετική ερώτηση «ποιες πηγές ψυχαγωγίας χρησιμοποιείτε περισσότερο», ποσοστό 32% των ερωτηθέντων ανέφεραν το Διαδίκτυο, κατατάσσοντας το στη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από την τηλεόραση (58%) και μπροστά από τον κινηματογράφο (28%), το ραδιόφωνο (17%) και τη μουσική (14%).
Είναι δεδομένο ότι σε αυτή την εξέλιξη σημαντικό ρόλο έχουν διαδραματίσει οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό εξάλλου αποτυπώνεται και από τις απαντήσεις στην ερώτηση κατά πόσο θεωρούν τις υπηρεσίες αυτές ως μορφή ψυχαγωγίας, με το 58% να απαντά θετικά. Το ποσοστό αυτό μάλιστα έφτασε το 73% στην ηλικιακή κατηγορία 18-24 ετών.

Ιδιαίτερα σημαντικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η νέα έρευνα είναι η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές, και κυρίως οι μικρότεροι σε ηλικία, αντιλαμβάνονται την έννοια και το περιεχόμενο της ψυχαγωγίας, καθώς και οι πηγές πληροφόρησης. «Ο ορισμός της ψυχαγωγίας έχει γίνει περισσότερο ευρύς», σχολίασε ο Γκέιλ Μπέκερ, πρόεδρος της Edelman, εταιρείας που πραγματοποίησε την έρευνα. Ενώ, όπως φαίνεται, η πληροφόρηση και οι προτιμήσεις των καταναλωτών επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τις επιλογές και τα σχόλια των φίλων και επαφών τους στα κοινωνικά δίκτυα και όχι αποκλειστικά από την αγορά ψυχαγωγίας.
Η έρευνα της Edelman επιχείρηση ακόμη να εντοπίσει τους παράγοντες που λαμβάνονται περισσότερο υπόψη όταν οι καταναλωτές επιλέγουν την ψυχαγωγία τους. Έτσι, 87% αξιολόγησε την «προσωπική εμπειρία» ως εξαιρετικά σημαντική, ενώ εξίσου σημαντική θεωρείται η ποιότητα εικόνας και ήχου. Ακολουθεί η δυνατότητα εύκολης αγοράς της επιλεγμένης ψυχαγωγίας, η χρονική διάρκεια της, αλλά και η εύκολη πρόσβαση στην υπηρεσία ψυχαγωγίας..
Επιπλέον, αξιοσημείωτο ποσοστό 65% θεωρεί σημαντικό τον αριθμό των συσκευών που είναι συμβατές με το εκάστοτε είδος ψυχαγωγίας, ενώ οι μισοί ερωτηθέντες θεώρησαν σημαντική τη δυνατότητα νόμιμου διαμοιρασμού της.
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να «ανεχθούν» την ύπαρξη διαφημιστικών μηνυμάτων που θα εμφανίζονται μέσα στο περιεχόμενο της ψυχαγωγίας, εφόσον κάτι τέτοιο θα τους εξασφαλίσει τη δωρεάν πρόσβαση.
Πηγή: www.kathimerini.gr με πληροφορίες AdWeek

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου