11/6/10

«Χαλαρώνουν» τα κριτήρια λειτουργίας των κολεγίων

Τα πάνω κάτω στο καθεστώς ελέγχου και αδειοδότησης των κολεγίων ή αλλιώς «Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης» φέρνει το υπουργείο Παιδείας. Σε μια προσπάθεια να προλάβει νέα αντιδικία της χώρας μας με την Κομισιόν η οποία έκρινε ότι ο νόμος Στυλιανίδη είναι... υπέρ το δέον αυστηρός με τα κολέγια, «χαλαρώνει» τα κριτήρια βάσει των οποίων θα δοθούν νέες άδειες λειτουργίας. 
Έτσι, με απόφαση που δημοσιοποιήθηκε χθες, το υπουργείο Παιδείας συμμορφώνεται με την υπόδειξη της Κοινότητας να μην παρεμβαίνει στο πρόγραμμα σπουδών των κολεγίων που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά ΑΕΙ, ούτε όμως και στα προσόντα που πρέπει να έχουν οι διδάσκοντες. Αντιστέκεται, ωστόσο, στο θέμα των κτιριολογικών προδιαγραφών και θέτει αυστηρότερους οικονομικούς όρους στη διαδικασία αδειοδότησης των κολεγίων, η οποία και «περνάει» στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης. 
 Βάσει των νέων κριτηρίων, τα κολέγια θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματικούς φακέλους μέχρι τις 15 Ιουνίου προκειμένου στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να δοθούν άδειες λειτουργίας μέχρι τις 31 Αυγούστου. Πλέον, θα εξεταστούν από την αρχή οι φάκελοι των 33 κολεγίων, στα οποία με...συνοπτικές διαδικασίες δόθηκαν άδειες από την πρώην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας στο παρά πέντε των εκλογών... Η απόφαση προβλέπει:
Προγράμματα Σπουδών
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η αρμοδιότητα ελέγχου των προγραμμάτων σπουδών ανήκει στα «μητρικά» ΑΕΙ. Έτσι, όσα κολέγια συνεργάζονται με ΑΕΙ της Ε.Ε. οφείλουν απλώς να υποβάλλουν εγκεκριμένο από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και βεβαίωση αξιολόγησής του από την εθνική αρχή διασφάλισης ποιότητας ή τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, εφόσον αυτό προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας που εδρεύει το ίδρυμα. Προσόντα διδασκόντων
Αίρονται οι προδιαγραφές σχετικά με τα προσόντα των διδασκόντων (π.χ. το 30% να έχει Μάστερ), αφού κρίθηκε ότι αντιβαίνουν την κοινοτική νομοθεσία. Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι οι διδάσκοντες πρέπει να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ, ίδιο ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της διδασκαλίας τους, ενώ όσον αφορά τους διδάσκοντες χωρίς πτυχίο ΑΕΙ υπάρχει η ρήτρα να έχουν τουλάχιστον 7ετή εμπειρία. Κτιριολογικές προδιαγραφές
 Τα κριτήρια δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Εξακολουθεί να απαιτείται ελάχιστος συνολικός χώρος τουλάχιστον 300 τ.μ., στον οποίο δε συμπεριλαμβάνονται υπαίθριοι, ημιυπαίθριοι και βοηθητικοί χώροι. Δίνεται προθεσμία έως 31 Αυγούστου 2011 προκειμένου τα κολέγια να προσκομίσουν οικοδομική άδεια για χρήση εκπαίδευσης θεωρημένη από Πολεοδομικό Γραφείο. Οικονομικοί όροι
 Οι οικονομικοί όροι για την παροχή άδειας λειτουργίας δεν αλλάζουν. Αντίθετα, γίνονται πιο αυστηροί. Έτσι, απαραίτητη προϋπόθεση παραμένει η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 500.000 ευρώ, ενώ η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας θα πρέπει στο εξής να θεωρείται από ορκωτούς λογιστές. Παράλληλα, καθιερώνεται περιοδικός έλεγχος της σύμβασης franchise που συνάπτουν τα κολέγια με τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα βεβαίωση πιστοποίησης της σύμβασης, εφόσον αυτό απαιτείται στη χώρα όπου εδρεύει το «μητρικό» ΑΕΙ.
Οι αλλαγές βρίσκουν θετικούς των ιδιοκτητών κολεγίων, οι οποίοι ωστόσο αντιδρούν στην αλλαγή της ονομασίας των κολεγίων σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και προειδοποιούν με προσφυγές στην Κομισιόν και τα ελληνικά δικαστήρια.
 
Οι αλλαγές στο καθεστώς ελέγχου των κολεγίων «Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης» είναι ο νέος όρος που θα πρέπει να προστεθεί στον τίτλο των κολεγίων.
Αίρονται οι προδιαγραφές σχετικά με τα προσόντα των διδασκόντων. Απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ ή επταετής εμπειρία.
Δεν γίνονται παρεμβάσεις στο πρόγραμμα σπουδών, αλλά ζητείται βεβαίωση αξιολόγησής του από τη χώρα του «μητρικού» ΑΕΙ.
Παραμένουν αυστηρές οι κτιριολογικές προδιαγραφές. Απαιτείται ελάχιστος συνολικός χώρος τουλάχιστον 300 τ.μ.
Δεν αλλάζουν οι οικονομικοί όροι. Απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 500.000 ευρώ.
 
Η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας θα πρέπει στο εξής να θεωρείται από ορκωτούς λογιστές.
 
Καθιερώνεται περιοδικός έλεγχος της σύμβασης franchise των κολεγίων με τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ.
Πηγή: Ημερησία (Χαράς Καλημέρη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου