27/7/10

Πρόσβαση στα γραπτά με 50 - 80 €

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στα σχολεία τους τον Σεπτέμβριο. Η επίδειξη των δοκιμίων θα γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 
Tην περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα μπορούν οι μαθητές που έδωσαν Πανελλαδικές Eξετάσεις να δουν τα γραπτά τους, αφού πρώτα όμως καταθέσουν σχετικές αιτήσεις στα σχολεία τους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και πληρώσουν ποσό από 50 έως 80 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τετραδίων που επιθυμούν να δουν. Σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, τον Σεπτέμβριο o διευθυντής του κάθε Γενικού Λυκείου θα καθορίσει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου θα μπορούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων προκειμένου να λάβουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δ.Ε. όπου υπάγεται το σχολείο, στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκε στις πανελλαδικές. Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τους Διευθυντές των Λυκείων.
Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία. Αν πρόκειται για γραπτά δοκίμια ειδικών μαθημάτων (Ξένες Γλώσσες-Σχέδια-Μουσική), των μαθημάτων "Αρχιτεκτονικό Σχέδιο" και "Γραφιστικές Εφαρμογές" των ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ, καθώς και για τα γραπτά των εξετάσεων των Ελλήνων του εξωτερικού, η επίδειξη γίνεται από το πρωτότυπο και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στη Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Συγγρού 106 - Τ.Κ. 11741 - Κουκάκι, Αθήνα). Οι αιτήσεις των Ελλήνων του εξωτερικού υποβάλλονται εντός του μηνός Οκτωβρίου στην προαναφερόμενη διεύθυνση.
Προϋποθέσεις
Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων γίνεται αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο παρουσία του γονέα του ή του κηδεμόνα του εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία είναι ο υποψήφιος και ο γονέας του ή ο κηδεμόνας του εφόσον παρευρίσκεται, να παραδώσουν στον αρμόδιο υπάλληλο την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και το κινητό τους τηλέφωνο.

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τη φωτοτυπία του γραπτού του δοκιμίου και να κρατήσει, εάν επιθυμεί, σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις του. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κλπ.) καθώς και η παραλαβή από τον υποψήφιο της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου ή μέρους του. Καθ' όλη τη διάρκεια της επίδειξης, παρών είναι και ο αρμόδιος υπάλληλος, ο οποίος έχει και την ευθύνη για τη σωστή τήρηση της όλης διαδικασίας.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας επίδειξης των φωτοτυπιών των γραπτών δοκιμίων, συντάσσεται πρακτικό και καταστρέφονται οι φωτοτυπίες των γραπτών δοκιμίων. Ολες οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος που έπεται της συμμετοχής των υποψηφίων σε πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ειδικά για τα γραπτά δοκίμια των ειδικών μαθημάτων (Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο, Ξένες Γλώσσες, Αρμονία και Ελεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων), των μαθημάτων "Αρχιτεκτονικό Σχέδιο" και "Γραφιστικές Εφαρμογές" καθώς και για όλα τα γραπτά δοκίμια των ειδικών κατηγοριών, οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση με επίδειξη του πρωτοτύπου.
Το κόστος: Eξαρτάται από τον αριθμό των δοκιμίων
Από πενήντα έως ογδόντα ευρώ θα πληρώνει ο κάθε υποψήφιος που θα θελήσει τον Σεπτέμβριο να δει τα γραπτά του με τα οποία συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις για μία θέση στα ΑΕΙ.
Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στις πανελλαδικές θα υποχρεώνονται στην καταβολή παραβόλων για την επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των Πανελληνίων Εξετάσεων ως εξής:
-   Πενήντα ευρώ (50,00 €) για την επίδειξη έως τριών γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων.
-   Ογδόντα ευρώ (80,00 €) για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών (3) γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων.
Οδηγός: Η διαδικασία με μια ματιά...
-   Οι υποψήφιοι καταθέτουν τον Σεπτέμβρη αιτήσεις στα σχολεία τους για να δουν τα γραπτά τους.
-   Καταβάλλουν 50 έως 80 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τετραδίων που θέλουν να δουν.
-   Η επίδειξη των γραπτών γίνεται την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του κάθε διευθυντή λυκείου.
-   Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία.
-   Για τα ειδικά μαθήματα, η επίδειξη γίνεται από το πρωτότυπο γραπτό.
-   Οι υποψήφιοι μπορούν να κρατούν σημειώσεις από το γραπτό τους, όχι όμως να το φωτογραφίζουν.
-   Μετά το τέλος της επίδειξης, οι φωτοτυπίες των γραπτών καταστρέφονται.
Μιχάλης Νιβολιανίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου