12/7/10

Λιγότεροι αριστούχοι στις Πανελλαδικές


Ασανσέρ οι βαθμοί στην Τεχνολογική Κατεύθυνση 

Μικρή μείωση των αριστούχων και των μεσαίων βαθμολογιών δείχνουν και τα στοιχεία των Γενικών Βαθμών Πρόσβασης (ΓΒΠ) των υποψηφίων που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο υφυπουργός Παιδείας κ. Ιω. Πανάρετος.


Από τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις από την ανακοίνωση των βαθμολογιών για γενική πτωτική πορεία των βάσεων σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία, αλλά μικρές μόνο αυξομειώσεις στις σχολές πολύ υψηλής ζήτησης που διατηρούν τον υψηλό ανταγωνισμό ακόμα κι αν ορισμένες εμφανίσουν μικρή πτώση. Η πιο σαφής εικόνα πτώσης εμφανίζεται στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο για όλα τα τμήματα. Στο 1ο, 20 και 4ο Πεδίο αναμένεται μικρή πτώση (έως 200 μόρια) στις περισσότερες σχολές ενώ στο 3ο των Ιατρικών Σχολών η κατάσταση είναι πιο θολή και αναμένονται μικρές αυξομειώσεις.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται σχετική μείωση (-0,85%) των αριστούχων υποψηφίων, δηλαδή των υποψηφίων με ΓΒΠ από 19 έως 20. Οι βαθμοί της κλίμακας από 18 έως 19 παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα (με ποσοστιαία διαφορά μόλις-0,03%). Σχετική αύξηση εμφανίζουν τα ποσοστά των βαθμολογιών από 16 έως 18 (0,55%). Το ποσοστό των υποψηφίων με ΓΒΠ από 11 έως 16 μειώνεται κατά 1,14%. Στα ίδια επίπεδα παραμένουν τα ποσοστά των υποψηφίων με ΓΒΠ από 5 έως 11 (με ποσοστιαία διαφορά 0,17%). Τέλος, αύξηση κατά 1,58% παρουσιάζει το ποσοστό των υποψηφίων με ΓΒΠ από 0 έως 5. Ως προς τους άριστους υποψηφίους, η μεγαλύτερη ποσοστιαία διαφορά παρουσιάζεται στη Θετική Κατεύθυνση (μείωση κατά 2,36%), ενώ η μικρότερη στη Θεωρητική (μείωση κατά 0,56%). Στην Τεχνολογική Κατεύθυνση στον Κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής παραμένουν στα περσινά επίπεδα (με διαφορά μόλις 0,01%).
Η Θεωρητική Κατεύθυνση παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό (1,52%) αριστούχων υποψηφίων (με ΓΒΠ από 19 έως 20)σε σχέση με όλες τις άλλες κατευθύνσεις. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο κατά 0,56% από το αντίστοιχο του 2009. Η μεγαλύτερη αύξηση (κατά 0,50%) αυτής της κατεύθυνσης εμφανίζεται στο ποσοστό όσων συμπλήρωσαν ΓΒΠ από 10 έως 11. Μικρή διαφορά (αύξηση κατά 0,11%) σε σχέση με πέρυσι σημειώθηκε για τους υποψηφίους με ΓΒΠ μικρότερο του 5 (η μικρότερη ποσοστιαία διαφορά ανάμεσα στις 4 κατευθύνσεις). Στα άλλα διαστήματα ΓΒΠ δεν σημειώνονται ιδιαίτερες μεταβολές. Στη Θετική Κατεύθυνση εμφανίζεται το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό αριστούχων (10,81%), μετά τον Κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 11,03%), παρότι η κατηγορία αυτή σημειώνει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης σε σχέση με πέρυσι από όλες τις κατευθύνσεις (κατά 2,36%). Παράλληλα, σημειώνεται αύξηση κατά 3,38% των υποψηφίων της κατεύθυνσης που έλαβαν ΓΒΠ από 16 έως 19. Σημαντική μείωση της τάξης του 1,9% παρατηρείται για ΓΒΠ των υποψηφίων της συγκεκριμένης κατεύθυνσης από 10 έως 16. Στα ίδια επίπεδα παραμένει το ποσοστό των υποψηφίων που έχουν ΓΒΠ κάτω του 5 (το οποίο εμφανίζεται αυξημένο μόλις κατά 0,15% σε σχέση με το 2009).
Ο Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης όπως προαναφέραμε σημειώνει το μεγαλύτερο ποσοστό αριστούχων (11,03%) από όλες τις Κατευθύνσεις. Ωστόσο, δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι. Αλλωστε δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα λόγω του μικρού αριθμού υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την κατεύθυνση (671 υποψήφιοι, ή 0,75% επί του συνόλου των υποψηφίων).
Στον Κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης παρατηρείται μείωση των αριστούχων υποψηφίων σε σχέση με πέρυσι κατά 0,74%. Σχετική μείωση της τάξεως του 0,32% παρατηρείται επίσης στους υποψηφίους με ΓΒΠ από 18 έως 19, ενώ σχετική αύξηση (0,26%) σημειώνεται στο ποσοστό των υποψηφίων που έχουν ΓΒΠ από 15 μέχρι 18. Μείωση κατά 1,42% εμφανίζουν επίσης οι υποψήφιοι της κατεύθυνσης με ΓΒΠ από 11 έως 15. Τέλος, στον Κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις στους υποψηφίους των οποίων ο ΓΒΠ κινήθηκε κάτω από το 5 (ποσοστό 12,86%, μεγαλύτερο κατά 3,5% από το αντίστοιχο του 2009).
Επίσης ο κ. Πανάρετος ανακοίνωσε ότι σήμερα αναρτώνται στα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας οι ονομαστικές καταστάσεις των μαθητών που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ. Οι υποψήφιοι θα μπορούν από τη Δευτέρα μετά τις 12 μεσ. να πληροφορούνται τη βαθμολογία τους και από την ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας (www.minedu. gov. gr/ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΠΑΛ.
Η Θεωρητική Κατεύθυνση παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό αριστούχων
Πηγή: Τα Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου