26/7/10

Το προφίλ των σπουδών: Έρευνα του ΥΠΠΟ για τα διδακτορικά και μεταδιδακτορικά

Ελλάδα, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν πρώτη επιλογή, τα επιστημονικά πεδία που επιλέγονται συμπίπτουν με τις προτεραιότητες των κυπριακών πανεπιστημίων

Eπιλογές σε όλα τα φάσματα σπουδών, που μάλιστα συνήθως καλύπτονται από τις επιχορηγήσεις του ΙΚΥΚ, και σε χώρες που οι Κύπριοι φοιτητές επιλέγουν παραδοσιακά, κάνουν οι Κύπριοι που προχωρούν σε διδακτορικές σπουδές.

Σε μια προσπάθεια να διαμορφώσει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό υποτροφιών για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε Κύπριους πολίτες να αποκτήσουν τα προσόντα που απαιτούνται για τη στελέχωση των πανεπιστημίων στην Κύπρο και στο διεθνή χώρο, το υπουργείο Παιδείας συνέλεξε και ομαδοποίησε στοιχεία αναφορικά με τις διδακτορικές σπουδές. Από τη μελέτη προκύπτει ότι οι φοιτητές επιλέγουν επιστημονικά θέματα που απλώνονται σε όλους τους τομείς των επιστημών, και προσεγγίζουν τις προτεραιότητες που έχουν καταγραφεί από τα κυπριακά πανεπιστήμια, επομένως, όπως εκτιμά το υπουργείο, αναμένεται να μην παρουσιαστεί πρόβλημα στη στελέχωση των κυπριακών πανεπιστημίων. Επιπλέον, η επιχορήγηση από το ΙΚΥΚ περιλαμβάνει μερικά επιστημονικά αντικείμενα που ανήκουν στην κατηγορία των θεμάτων που είναι σε προτεραιότητα από τα πανεπιστήμια της Κύπρου.

'Αλλωστε, το υπουργείο Παιδείας χαρακτηρίζει ικανοποιητική τη μέχρι τώρα συνεισφορά του ΙΚΥΚ στις σπουδές διδακτορικού επιπέδου, παρά το γεγονός ότι η επέκταση του προγράμματος θα ήταν μια θετική κίνηση προς την κατεύθυνση της στήριξης των φοιτητών διδακτορικού επιπέδου και της προώθησης και άλλων ακόμη επιστημονικών αντικειμένων υψηλής προτεραιότητας. Προκύπτει ακόμα ότι οι προτιμήσεις για συγκεκριμένες χώρες, για διδακτορικές σπουδές, δεν αλλάζουν διαχρονικά. Η Ελλάδα, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι κυριότερες χώρες υποδοχής, τις οποίες οι φοιτητές επιλέγουν για τις διδακτορικές τους σπουδές. Η μελέτη και ομαδοποίηση των στοιχείων παρουσιάζει την εικόνα για τα προγράμματα σπουδών τα οποία οι Κύπριοι πολίτες επιλέγουν για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές, τις τάσεις, τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα των φοιτητών, τις προτεραιότητες των πανεπιστημίων και τις παρεχόμενες υποτροφίες και αποτελείται από πίνακες μέσα από τους οποίους προκύπτει η ιεράρχηση των προγραμμάτων σπουδών από τα κυπριακά πανεπιστήμια και o αριθμός θέσεων, για κάθε πρόγραμμα, που ενδέχεται να απαιτηθεί για την κάλυψη αναγκών σε μέλη ΔΕΠ στα επόμενα 10-15 χρόνια. Ακόμα καταγράφονται τα ιεραρχημένα προγράμματα που ήδη συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα υποτροφιών του ΙΚΥΚ, καθώς και η σχετική δαπάνη. Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο πιστεύει ότι θα βοηθήσει, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, στον καλύτερο προγραμματισμό του μέλλοντος της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και ειδικότερα της ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών των κυπριακών πανεπιστημίων. Τα στοιχεία συλλέχτηκαν μετά από συνεργασία με τα έξι πανεπιστήμια της Κύπρου, την υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του υπουργείου Οικονομικών και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.
Πηγή: Πολίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου