19/7/10

Παιχνίδια – καρμανιόλες

Το 35% χαρακτηρίζονται επικίνδυνα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό αλλά και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε παιδιά κάτω των 3 ετών 

Αυτό προέκυψε από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος το 2009. Ελέχθησαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 14.000 παιχνίδια, παραγωγής 1.400 επιχειρήσεων, αρχικά μακροσκοπικά. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε παιχνίδια που παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη πιθανότητα απόσπασης μικρών τεμαχίων και τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν πνιγμό κ.λπ.
Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν φέτος και δείχνουν ότι:
Τα δείγματα που ελέχθησαν ως προς τις μηχανικές - φυσικές απαιτήσεις του προτύπου απέτυχαν σε ποσοστό 35% να συμμορφωθούν με τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας και περιέχουν είτε μικρά κομμάτια που μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό ή απέτυχαν να συμμορφωθούν σε άλλες απαιτήσεις του σχετικού προτύπου και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στην υγεία των παιδιών.

Τα δείγματα παιχνιδιών που ελέχθησαν για τη μετανάστευση βαρέων μετάλλων απέτυχαν σε ποσοστό 7,5% να συμμορφωθούν με τα όρια μετανάστευσης που καθορίζονται σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο.
Προβλέπεται έπειτα και από αυτά ότι:
Οι κύριες διορθωτικές ενέργειες, απαγόρευση διάθεσης στην αγορά, καθώς και απόσυρση, ή/και επιβολή κυρώσεων επιβάλλονται από τις εθνικές αρχές, βάσει των αποτελεσμάτων των δοκιμών του εν λόγω κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος εποπτείας της αγοράς. Πολλά από αυτά τα μέτρα κοινοποιήθηκαν ήδη στο σύστημα RAPEX του 2009.
Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς κατά την επιλογή ενός παιχνιδιού
* Αγοράζετε παιχνίδια από αξιόπιστα καταστήματα και σημεία πώλησης.
* Διαβάζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες - ποτέ μην αγοράζετε παιχνίδια που ΔΕΝ φέρουν το σήμα CE.
* Επιλέξτε παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία, τις ικανότητες του παιδιού και το επίπεδο δεξιοτήτων.
* Μην αγοράζετε παιχνίδια με μικρά αποσπώμενα κομμάτια για παιδιά κάτω των 3 ετών.
Μετά την αγορά ενός παιχνιδιού
* Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη σωστή συναρμολόγηση του παιχνιδιού και τη χρήση.
* Παρακολουθείτε τα παιδιά καθώς παίζουν.
* Βεβαιωθείτε ότι τα παιχνίδια παίζονται όπως έχουν σχεδιαστεί και σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες χρήσης. Επίσης ότι είναι κατάλληλα για την ηλικία και τις ικανότητες του παιδιού.
* Ελέγξτε τα παιχνίδια από καιρού εις καιρόν αν εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια του παιδιού.

Πηγή: Έθνος (Χάρης Αναγνωστόπουλος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου