6/7/10

Γράφουν ξανά το βιβλίο της ζωής

1,5 δισεκατομμύριο χρόνια νωρίτερα απ’ ό,τι είχαν πιστοποιήσει οι επιστημονικές έρευνες έκαναν την εμφάνισή τους οι σύνθετες μορφές ζωής.

Ξαναγράφεται η ιστορία της ζωής στη Γη, καθώς νέα μελέτη που ανατρέπει τα δεδομένα δείχνει ότι σύνθετες μορφές ζωής υπάρχουν για πολύ περισσότερο καιρό απ’ όσο πίστευαν οι επιστήμονες μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής επιθεώρησης «Nature», οι οργανισμοί που ονομάζονται «πολυκύτταροι» -διαθέτουν περισσότερα του ενός κύτταρα- έκαναν την εμφάνισή τους πριν από 2,1 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια νωρίτερα απ’ ό,τι είχαν πιστοποιήσει οι επιστημονικές έρευνες. Ομως, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί στο σημερινό εξώφυλλο του «Nature», όπου δημοσιεύτηκε η ανατρεπτική έρευνα, αυτή «προκαλεί περισσότερα ερωτήματα απ’ ό,τι απαντήσεις».

Σύμφωνα με δήλωση του βασικού συντάκτη της μελέτης, Αμπντεραζάκ Ελ Αλμπανί, στο Γαλλικό Πρακτορείο, η αρχή της πολυκύτταρης, σύνθετης ζωής δεν τοποθετείται πλέον «πριν από 600 εκατομμύρια χρόνια, αλλά πριν από 2,1 δισεκατομμύρια χρόνια», δηλαδή η χρονολόγηση «μεταφέρθηκε 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια νωρίτερα». Σημειώνεται ότι οι πρώτες μορφές ζωής εμφανίστηκαν στον πλανήτη μας πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια και ήταν μονοκύτταρες, ήταν δηλαδή οργανισμοί που, όπως τα βακτήρια, αποτελούνταν από ένα και μόνο κύτταρο.
Οι θεωρίες για την εμφάνιση των πολυκύτταρων οργανισμών ανατράπηκαν όταν η διεθνής ομάδα του Ελ Αλμπανί ανακάλυψε στην Γκαμπόν, στην κεντροδυτική Αφρική, περισσότερα από 250 απολιθώματα, όλα μήκους από 7 έως 12 χιλιοστά, τα οποία αναμένεται να μεταβάλουν ριζικά την εικόνα μας για την ιστορία των οργανισμών.
Μολονότι σχεδόν όλοι οι οργανισμοί της χλωρίδας και της πανίδας είναι πολυκύτταροι, οι πρώτοι σύνθετοι οργανισμοί δεν διέθεταν σκληρά τμήματα, με αποτέλεσμα τα απολιθώματα να είναι σπάνια.
Παλαιότερα απολιθώματα μαρτυρούσαν ήδη τη δημιουργία σύνθετων μορφών ζωής πριν από 600 εκατομμύρια χρόνια, ενώ πρόσφατα ανακαλύφθηκε το απολίθωμα grypania spiralis, το οποίο χρονολογείται περίπου πριν από 1,6 δισεκατομμύρια χρόνια.
Απολιθώματα
Ουσιαστικά με τα απολιθώματα της Γκαμπόν αποδεικνύεται ότι η δημιουργία των ευκαρυωτικών κυττάρων ξεκίνησε πριν από 2,1 δισεκατομμύρια χρόνια και όχι 1,6 δισεκατομμύρια χρόνια, όπως συμπέρανε η επιστήμη με το grypania spiralis, που θεωρήθηκε πιθανό ότι επρόκειτο για ευκαρυωτικό οργανισμό.
Ευκαρυωτικά ονομάζονται τα κύτταρα που έχουν σχηματισμένο πυρήνα και απαντώνται κυρίως στις σύνθετες μορφές ζωής, όπως είναι οι περισσότεροι οργανισμοί που είναι ορατοί με γυμνό μάτι, ενώ προκαρυωτικοί οργανισμοί είναι οι μονοκύτταροι, οι οποίοι εμφανίστηκαν πρώτοι στη Γη, το κύτταρο των οποίων δεν έχει οργανωμένο πυρήνα.
Πηγή: Έθνος (Έρη Πανσεληνα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου