24/7/10

Γυναικοκρατούνται τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη

Η εκπαίδευση είναι γένους θηλυκού, επιβεβαιώνει μελέτη του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης "ΕΥΡΙΔΙΚΗ" για την ισότητα των δύο φύλων στον εκπαιδευτικό τομέα, στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τη μελέτη, τα κορίτσια παίρνουν συνήθως καλύτερους βαθμούς και έχουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις σχολικές εξετάσεις αποφοίτησης από τα αγόρια, ενώ τα αγόρια είναι πιθανότερο να εγκαταλείψουν το σχολείο ή να επαναλάβουν σχολικές χρονιές. Διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι τα αγόρια είναι πιθανότερο να μην έχουν καλές επιδόσεις στην ανάγνωση, ενώ τα κορίτσια είναι πιθανότερο να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στα μαθηματικά στο ένα τρίτο τουλάχιστον των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Ωστόσο, διαπιστώνει η έρευνα, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο εξακολουθεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας.

Τα κορίτσια κυριαρχούν πλέον και στα πανεπιστήμια. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των φοιτητών και των αποφοίτων σε όλες σχεδόν τις χώρες και κατέχουν κυρίαρχη θέση στους τομείς της παιδείας, της υγείας και πρόνοιας, των ανθρωπιστικών επιστημών και των καλών τεχνών. Οι άνδρες κυριαρχούν στους τομείς της μηχανικής, της μεταποιητικής βιομηχανίας και των δομικών κατασκευών.
Παρά τα ανησυχητικά στοιχεία για τη φοίτηση και τις επιδόσεις των αγοριών, πολύ λίγες είναι οι χώρες με πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος (η φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο). Ακόμη λιγότερες χώρες έχουν ειδικά προγράμματα για τη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας των αγοριών ή των επιδόσεων των κοριτσιών στα μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες (Aυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο).
Επιπλέον, η έρευνα εξακολουθεί να καταγράφει την επιβίωση στερεοτύπων σε ό,τι αφορά την επιλογή επαγγέλματος. Πολλοί νέοι άνδρες και νέες γυναίκες στα επαγγελματικά σχολεία και στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξακολουθούν να επιλέγουν σταδιοδρομίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, τονίζεται στη μελέτη, χρειάζονται καλύτερος επαγγελματικός προσανατολισμός και σύμβουλοι σταδιοδρομίας πιο ευαίσθητοι στο θέμα της ισότητας των φύλων και συνεπώς πιο ικανοί να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός με επίκεντρο την ισότητα των φύλων λειτουργεί μόνον στις μισές ευρωπαϊκές χώρες, απευθύνεται συχνότερα στα κορίτσια παρά σε αγόρια και, συνήθως, αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των κοριτσιών να επιλέξουν σταδιοδρομίες στον τομέα της τεχνολογίας και των θετικών επιστημών. Μολονότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες επιμέρους πρωτοβουλίες και σχέδια, υπάρχει έλλειψη γενικών εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων στις επιλογές σταδιοδρομίας και πρωτοβουλιών που απευθύνονται στα αγόρια.
Περίπου τα δύο τρίτα των χωρών διαθέτουν πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως, σχεδόν όλες αυτές οι πολιτικές και τα σχέδια απευθύνονται μόνον στις γυναίκες.
Παρ' ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι γένους θηλυκού, το ποσοστό των γυναικών στο εκπαιδευτικό προσωπικό στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μειώνεται ανεβαίνοντας βαθμίδα στην κλίμακα της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. Μόνο το ένα τρίτο των χωρών εφαρμόζουν πολιτικές για την επίλυση αυτού του προβλήματος αντιπροσώπευσης.
Πηγή: Αυγή (Στεφανάκου Π.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου