5/8/10

Συντηρούν τα στερεότυπα

Της ΑΝΝΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ

Τον κανόνα που θέλει κορίτσια και αγόρια να παραμένουν εγκλωβισμένα στα στερεότυπα των δύο φύλων από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει ευρωπαϊκή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους χώρους εκπαίδευσης σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Με άλλα λόγια: τα κορίτσια παίρνουν συνήθως καλύτερους βαθμούς στο σχολείο και είναι περισσότερα από τα αγόρια στα πανεπιστήμια. Από την άλλη, υστερούν στα Μαθηματικά, επιλέγουν όπως και τα αγόρια σταδιοδρομία που επιβεβαιώνει τους παραδοσιακούς ρόλους φύλων, ενώ όταν εισέρχονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό των πανεπιστημίων υφίστανται σοβαρές εις βάρος τους διακρίσεις.
Η ύπαρξη πολιτικών για την ισότητα των δύο φύλων σε όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., είτε με πολιτικές συνεργασίες είτε με χρηματοδοτικά προγράμματα, δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση της ανισότητας και των κοινωνικών αποκλεισμών που ακόμα παρατηρούνται στις σύγχρονες κοινωνίες. Είναι ενδεικτικές οι διαπιστώσεις της έρευνας -πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης «Ευρυδίκη»- που καταδεικνύουν την ύπαρξη επιμέρους πολιτικών και πρωτοβουλιών και όχι εθνικών στρατηγικών και στοχευμένων ενεργειών.

Σύμφωνα με τις βασικές καταγραφές της έρευνας:
- Σπάνια τα σχετικά προγράμματα απευθύνονται (και) σε γονείς.
- Λίγες χώρες θέτουν προτεραιότητα την αντιμετώπιση αρνητικών επιτευγμάτων στο σχολείο (κοριτσιών-αγοριών), (Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, φλαμανδική κοινότητα Βελγίου).
- Οι μισές ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν επαγγελματικό προσανατολισμό με επίκεντρο την ισότητα των φύλων και κυρίως σε κορίτσια (ενθάρρυνση επιλογής τομέα τεχνολογίας, θετικών επιστημών).
- Αν και στα δύο τρίτα των χωρών της Ε.Ε, εφαρμόζονται πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μόνο το ένα τρίτο αυτών ακολουθούν συγκεκριμένες πολιτικές για την εξάλειψη του κάθετου επαγγελματικού διαχωρισμού που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το χώρο αυτό.
Το ποσοστό των γυναικών στο εκπαιδευτικό προσωπικό μειώνεται με κάθε βαθμίδα στην κλίμακα της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.
Σχετικές πολιτικές υπάρχουν στη φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου και σε Γερμανία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία.
Οσο για τα πορίσματα της έρευνας που ξεκινούν από το σχολείο, ενδιαφέρον έχουν τα εξής:
- Τα κορίτσια έχουν καλύτερους βαθμούς και υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις από τα αγόρια που είναι πιθανότερο να εγκαταλείψουν ή να επαναλάβουν την τάξη. Από την άλλη, τα αγόρια έχουν καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά (με τα κορίτσια να μειονεκτούν στο ένα τρίτο των εκπαιδευτικών συστημάτων) αλλά υστερούν στην ανάγνωση, ενώ και τα δύο φύλα επιλέγουν σταδιοδρομία που συντηρεί τα πρότυπα.
- Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των φοιτητών και των αποφοίτων σε όλες σχεδόν τις χώρες και κατέχουν κυρίαρχη θέση στους τομείς της παιδείας, της υγείας και πρόνοιας, των ανθρωπιστικών επιστημών και των καλών τεχνών. Οι άνδρες κυριαρχούν στους τομείς της μηχανικής, της μεταποιητικής βιομηχανίας και των δομικών κατασκευών.*
Πηγή: Ελευθεροτυπία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου