24/8/10

Εγκύκλιος για τους πρωτοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς

Οδηγίες προς τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που αδυνατούν να παρουσιαστούν στην περιοχή διορισμού για ανάληψη υπηρεσίας - από σήμερα έως την Τετάρτη που λήγει η προθεσμία- δίνει το υπουργείο Παιδείας. 
Σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Βασίλειος Κουλαϊδής υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, αλλά διευκρινίζεται ότι για ορισμένες περιπτώσεις έχει ληφθεί ειδική μέριμνα. Συγκεκριμένα:
- Εκπαιδευτικοί που αδυνατούν να παρουσιαστούν στην περιοχή διορισμού, για σοβαρούς λόγους υγείας, και πρόκειται να τύχουν σχετικής άδειας, οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση ΠΕ ή ΔΕ αντίστοιχα του τόπου διαμονής τους, προκειμένου να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία.
- Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός αδυνατεί (για εξαιρετικούς λόγους) να παρουσιαστεί στην περιοχή διορισμού κατά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί και επιθυμεί παράταση ολίγων ημερών, ο χειρισμός του εν λόγω ζητήματος έγκειται στην αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου διευθυντή.
Προηγείται συνεννόηση του διευθυντή με τον εκπαιδευτικό που έχει το πρόβλημα και λαμβάνεται υπόψη ο λόγος που επικαλείται ο εκπαιδευτικός, αλλά και η ανάγκη στελέχωσης των σχολικών μονάδων πριν από την έναρξη του σχολικού έτους.

Κριτήρια τοποθέτησης
Στην ίδια εγκύκλιο υπάρχουν πληροφορίες για τα κριτήρια τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες. Ειδικότερα: Σε περιπτώσεις που οι θέσεις σε μία Διεύθυνση ΠΕ ή ΔΕ είναι λιγότερες από όσους εκπαιδευτικούς τις διεκδικούν, προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα.

Ετσι οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν 4 μονάδες μετάθεσης, ενώ τον ίδιο αριθμό λαμβάνουν και οι σε χηρεία, άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά λαμβάνουν 4 μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, 4 για το δεύτερο, 6 για το τρίτο και 7 για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά.
Κατά τα λοιπά, 4 μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από μια περιοχή σε άλλη, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιοχή αυτή.
Πηγή: Έθνος (Μιχάλης Νιβολιανίτης) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου