14/10/10

Ελληνική εκπαίδευση 2010 - λέξεις της επικαιρότητας: καταδότης – χαφιές

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
καταδότης ο [kataδótis] Ο10 θηλ. καταδότρια η [kataδótria] Ο27 & (λαϊκότρ.) καταδότρα [kataδótra] Ο25α :αυτός που καταδίδει κπ. ή κτ., που κάνει μια μυστική καταγγελία, κινούμενος από ιδιοτελή και ταπεινά κίνητρα.
[λόγ. < μσν. καταδότης < κατα(δίδω) -δότης· λόγ. καταδό(της) -τρια· καταδό(της) -τρα]

[Λεξικό Κριαρά]
καταδότης ο. Προδότης, «σπιούνος»: (Τζάνε, Κρ. πόλ. 4768).
 [<αόρ. του καταδίδω + κατάλ. ‑της. Η λ. στο Βλάχ. και σήμ.]

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
χαφιές ο [xafxés] Ο13 : αυτός που δίνει πληροφορίες σε αστυνομικές, στρατιωτικές ή διοικητικές αρχές για να τις χρησιμοποιήσουν εναντίον άλλων ατόμων· καταδότης: Στη δικτατορία ήταν ~ της Aσφάλειας. Kάνει το χαφιέ στους προϊσταμένους του. 
[τουρκ. hafiye  (αρχική σημ.: `μυστικός πράκτορας΄)]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου