24/10/10

Ερευνα για την επιμόρφωση με πολλές «αναγνώσεις»

Οι μισοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν «λίγο» και «καθόλου» ικανοποιημένοι απ' την επιμόρφωση που τους «παρέχεται», σε σχετική έρευνα που έκανε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η έρευνα του Ινστιτούτου δημοσιεύεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση «κατασκευάζει» το νέο σχολείο της αγοράς και θέλει να προωθεί το «μοντέλο» του «ανταγωνιστικού» εκπαιδευτικού. Αυτό σημαίνει πως οι αλλαγές στα προγράμματα επιμόρφωσης θα προσαρμοστούν στις «νέες» απαιτήσεις, άρα και η έρευνα προσανατολίζεται σε αυτήν την κατεύθυνση.
Στην έρευνα συμμετείχαν 27.785 εκπαιδευτικοί (περίπου το 16,05% του συνόλου) και το 82% δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι ερωτήσεις για την αξιολόγηση της επιμόρφωσης αφορούσαν το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και την οργάνωση. Μεγάλο ποσοστό δεν απάντησε καν στις ερωτήσεις (15,85% για το περιεχόμενο, 27,27% για τη μεθοδολογία και 17,38% για την οργάνωση).
«Καθόλου» και «λίγο» ικανοποιημένο δήλωσε το 37,2% ως προς το περιεχόμενο, το 35,09% ως προς τη μεθοδολογία και το 32,17% ως προς την οργάνωση. «Πολύ» και «πάρα πολύ» ικανοποιημένοι δηλώνουν σε μικρότερα ποσοστά (11% και 15%), ενώ το «αρκετά» κινείται στο 35%.
Απ' ό,τι φαίνεται, μέσα απ' την έρευνα, επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα κλίμα συμφωνίας με την πρακτική της συνεχούς πιστοποίησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πιστοποίηση ως κίνητρο συμμετοχής έχει μεγάλα ποσοστά (56,13% το θεωρεί «Πολύ» και «Απόλυτα» σημαντικό). Πάντως, το μόνο βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση θα «διαβάσει» τη συγκεκριμένη έρευνα όπως επιθυμεί και θα αξιοποιήσει τα στοιχεία προς όφελος των σχεδιασμών της για το «νέο» σχολείο.
Πηγή: Ριζοσπάστης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου