5/10/10

Υπουργείο Παιδείας: Στατιστικά Δεδομένα Εκπαίδευσης

Η παρούσα ιστοσελίδα στοχεύει στην άμεση εξυπηρέτηση κάθε ενδιαφερόμενου για ποσοτικά δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επίσης, στοχεύει στην παροχή συγκρίσιμων στοιχείων αναφορικά με τη συμμετοχή των φοιτούντων μαθητών και σπουδαστών και την ολοκλήρωση των σπουδών τους στους διάφορους κύκλους (επίπεδα) εκπαίδευσης.

Στην ιστοσελίδα περιέχονται δεδομένα για μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές (ενεργούς και αποφοιτήσαντες), εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό που αφορούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Πρωτοβάθμιας, της Δευτεροβάθμιας και της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Προκειμένου να συλλεχθούν τα ανωτέρω δεδομένα διενεργείται ετήσια πανελλαδική απογραφή - έρευνα από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών, Τμήμα Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Το Τμήμα Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών συνεργάζεται στενά με τον ΟΟΣΑ, την EUROSTAT, την UNESCO, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (επίσημη εθνική αρχή για την παροχή στατιστικής πληροφόρησης) και λοιπούς φορείς προκειμένου να εξασφαλίζει την διεθνή συγκρισιμότητα των στοιχείων, καθώς και τη συνεχή εναρμόνιση, ανάπτυξη και βελτίωση των στατιστικών εννοιών, προτύπων, ορισμών, μεθοδολογιών και ταξινομήσεων. Τα συλλεγόμενα δεδομένα επιτρέπουν τον υπολογισμό δεικτών ως προς την εισροή, την επεξεργασία και το προϊόν του συστήματος εκπαίδευσης της χώρας μας.
Αρμόδια Υπηρεσία και στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών,
Τμήμα Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι
Επικοινωνία: ΤΗΛ. 210 3442427, 210 3442954, 210 3442915, 210 3442958 E-mail: 
t10dpeetc@ypepth.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ενημερωτικό Δελτίο Πανεπιστημίων 2004-2005
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2008-20092007-20082006-20072005-20062004-2005
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
2008-20092007-20082006-20072005-20062004-2005
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Α.Τ.Ε.Ι.
2007-20082006-20072005-20062004-20052003-2004
Πανεπιστήμια
2007-20082006-20072005-20062004-20052003-2004

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου