1/11/10

Το σχέδιο για την εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Το νέο σύστημα, το οποίο θα δοθεί για διαβούλευση τις προσεχείς ημέρες, προβλέπει δυσκολότερες εξετάσεις και στενότερες τις πόρτες πρόσβασης στα ανώτατα ιδρύματα 

Ψηλώνει ο πήχης της επιτυχίας, χαμηλώνει ο αριθμός των εισακτέων σε πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα, σύμφωνα με το σύστημα του Εθνικού Απολυτηρίου που θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα της κυβερνητικής πρότασης για τον νέο τρόπο εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Και λιγότεροι και πιο δύσκολα.
Το λύκειο ισχυροποιείται, αναλαμβάνοντας «πρωταγωνιστικό ρόλο», αφού οι επιδόσεις στη Β΄και την Γ΄ τάξη του θα μετρούν «50-50» στον βαθμό εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύματα. Επανέρχονται οι Πανελλαδικές εξετάσεις στη Β' Λυκείου κι αυξάνει σημαντικά ο βαθμός δυσκολίας της εισαγωγής στα πανεπιστήμια.
Την ίδια στιγμή τα πανεπιστήμια θα έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν συντελεστές εισαγωγής στα τμήματά τους, καθώς και να καθορίζουν αποκλειστικά τα ίδια, δίχως την παρέμβαση του υπ. Παιδείας, τον αριθμό των εισακτέων τους.
Με το νέο εξεταστικό σύστημα, οι βασικές αρχές του οποίου θα δοθούν προς διαβούλευση στα τέλη Νοεμβρίου ή το αργότερο εντός του Δεκεμβρίου 2010, οι μαθητές του λυκείου θα πρέπει να πιάνουν τουλάχιστον τη βάση σε όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής της Β΄ και της Γ' Λυκείου, για να μπορούν στη συνέχεια να αποκτούν το «Εθνικό Απολυτήριο». Αυτό σημαίνει ότι οι Πανελλαδικές εξετάσεις δυσκολεύουν πολύ, οι πόρτες των ιδρυμάτων στενεύουν, ενώ αυξάνονται και τα φροντιστήρια, που αναμένεται να αποκτήσουν ρόλο στο κρατικό σύστημα υποστήριξης των μαθητών.
«Το λύκειο είναι βαθμίδα δουλειάς, δεν είναι δημοτικό σχολείο. Επίσης, ουδέποτε το Εθνικό Απολυτήριο είχε στόχο την κατάργηση των φροντιστηρίων.
Τα φροντιστήρια δεν είναι αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά είναι αποτέλεσμα του κλειστού συστήματος εισαγωγής» μας λέει μέλος της ομάδας εργασίας πάνω στο καινούργιο σύστημα εισαγωγής στα τριτοβάθμια ιδρύματα.

Το τελικό κοσκίνισμα
Η θεσμοθέτηση του νέου εξεταστικού θα προκύψει μέσα από κύκλο διαλόγου που θα πραγματοποιηθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ). Το Εθνικό Απολυτήριο θα χορηγείται στους αποφοιτήσαντες μαθητές που έχουν επιτύχει κατά μέσον όρο τουλάχιστον βαθμολογία ίση με το 50% στις εξετάσεις εθνικού επιπέδου:

-  Σε όσα μαθήματα γενικής παιδείας της Β΄ τάξης αποφασιστούν ότι θα υπάρχουν (το πιθανότερο είναι να προταθούν 5, τα εξής: Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική-Χημεία, ξένη γλώσσα)
-  Στα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος της Β΄ τάξης (μέσος όρος)
-  Στα μαθήματα γενικής παιδείας της Γ΄τάξης, και σε δύο ή τρία μαθήματα επιλογής της Γ΄τάξης.
Η εισαγωγή θα ακολουθεί το αμερικανικό πρότυπο, που θέλει όλους όσοι το επιθυμούν μέσα στα ανώτατα ιδρύματα, στη δικαιοδοσία των οποίων θα περνά... το τελικό κοσκίνισμα!
Βασική Ακαδημαϊκή Μονάδα θα είναι σχολή που θα απονέμει και τα πτυχία με βάση προγράμματα σπουδών. Τα τμήματα θα υφίστανται ως διοικητικές μονάδες συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων. Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνεται σε σχολές, με βάση συντελεστές που θα θέτουν οι ίδιες για το μάθημα που θεωρούν προαπαιτούμενο.
Η κατανομή των φοιτητών στα προγράμματα σπουδών θα γίνεται μετά το τέλος του α΄ ακαδημαϊκού έτους, ανάλογα με την επίδοση και τις προτιμήσεις τους, χωρίς να αποκλείεται και η αλλαγή προγράμματος σπουδών σε επόμενα έτη. Η διάρκεια των σπουδών θα καθορίζεται με βάση τις διδακτικές μονάδες (σύστημα ECTS) και όχι τα έτη σπουδών. Θα προωθηθεί παράλληλα και αλλαγή του σημερινού συστήματος εξεταστικών περιόδων που έχει μετατρέψει το πανεπιστήμιο σε εξεταστικό κέντρο.
Οι βασικές αρχές
1.      Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη γενική παιδεία (μαθήματα γενικής παιδείας κοινά για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της μεταγυμνασιακής βαθμίδας).
2.      Μαθήματα επιλογής/ειδικότητας που επιτρέπουν εξειδικεύσεις.
3.      Τίτλος (απολυτήριο) υψηλού κύρους (και διεθνώς).
4.      Τίτλος ισότιμος για όλους ανεξάρτητα από τον τύπο λυκείου στον οποίο φοίτησαν, που μπορεί ταυτόχρονα να είναι και επαγγελματικό πτυχίο.
5.      Περιορισμένος αριθμός διδασκόμενων μαθημάτων στις τάξεις λυκείου.
6.      Στην Γ΄ Λυκείου ό,τι διδάσκεται εξετά ζεται πανελλαδικώς.
7.      Ενιαίες απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα γενικής παιδείας και στα μαθήματα επιλογής - αντιστοίχως σε συγκεκριμένα μαθήματα κλάδων και ειδικοτήτων.
8.      Το Εθνικό Απολυ-τήριο είναι μοναδικό κριτήριο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το νέο λύκειο: Με καινούργιο πρόγραμμα σπουδών και International Baccalaureate
Εξ ολοκλήρου το οικοδόμημα του νέου συστήματος εισαγωγής θα βασιστεί σε ένα καινούργιο, αναβαθμισμένο λύκειο, ιδιαίτερα στις δύο τελευταίες τάξεις του. Νέα μαθήματα, νέα προγράμματα σπουδών, με έμφαση στην πληροφορική αλλά και με ρίζες στην Ιστορία. Στην ουσία θα πρόκειται για ένα διετούς φοίτησης (Β' και Γ' λυκείου), κολεγιακού χαρακτήρα λύκειο που θα οργανωθεί κατά τα πρότυπα του διεθνούς απολυτηρίου (Inter national Bac calaureate Ι.Β.). Το «διετές λύκειο» θα επιτρέπει στον μαθητή να ασχολείται με μικρό αριθμό (όχι μεγαλύτερο των έξι) μαθημάτων και να τα προσεγγίζει με τρόπο τελείως διαφορετικό από τον σημερινό: με σεμιναριακού τύπου μαθήματα, πρωτόλειες έρευνες και εργασίες, κάτι που θα οδηγεί και σε άλλου τύπου εξετάσεις, βασισμένες στην κριτική σκέψη και την ικανότητα σύνθεσης.
14 χρόνια πριν από το πρώτο εγχείρημα 
Ιδιοι οι εμπνευστές των αλλαγών, ίδια και η φιλοσοφία των μεταρρυθμίσεων

Είθισται ο πρωθυπουργός, κ. Γιώργος Παπανδρέου, να πιάνει... το νήμα εκεί από όπου το είχε αφήσει. Ετσι και στην παιδεία 14 χρόνια πριν είχε εξαγγείλει το «Εθνικό Απολυτήριο» πανηγυρικά στο Ζάππειο και έρχεται σήμερα ο ίδιος άνθρωπος με την ίδια ομάδα να φέρει πάλι σύστημα εισαγωγής μέσω ενός ισχυρού Απολυτηρίου.
Με προσαρμογές που δεν θα ξεπεράσουν το 20 με 40% του παλαιού σχεδίου, το «Εθνικό Απολυτήριο» που θα έχει ισχύ «baccalaureate» έρχεται από το 2013-2014 να αντικαταστήσει το υφιστάμενο πλαίσιο εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Το «team εργασίας» παραμένει το ίδιο που ήταν και το 1996, όταν στο ιδεολογικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής του 1982, όπως είχε μετεξελιχτεί τότε, διαμορφώθηκε η πρόταση του «δυνατού χαρτιού» στο λύκειο.
Πρόκειται για τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, ο οποίος το 1996 ως υπουργός Παιδείας δημιούργησε το Εθνικό Απολυτήριο, τον υφυπουργό Παιδείας Γιάννη Πανάρετο, που συμμετείχε στη διαμόρφωση του Εθνικού Απολυτηρίου ως γενικός γραμματέας τότε, τον γενικό γραμματέα Βασίλη Κουλαϊδή τότε συντονιστή για τις θετικές επιστήμες, καθώς και τον εμπνευστή του σχεδίου και πρώην πρόεδρο του ΚΕΕ, κ. Αλέξη Δημαρά. Η βασική φιλοσοφία του εγχειρήματος στηρίζεται στο αναβαθμισμένο λύκειο:
Εισιτήριο εισόδου
«Η αναβάθμιση του λυκείου δεν προκύπτει από την υποβάθμιση των απαιτήσεων που έχει το σύστημα από αυτό - ούτε από τη μείωση των απαιτήσεων που έχει από τους μαθητές του. Η αναβάθμιση προκύπτει από τον εξορθολογισμό της δομής και της λειτουργίας του, καθώς και από την αναγνώριση και την παραδοχή των κοινωνικών ιεραρχήσεων στα θέματα εκπαίδευσης», λέει στο «Εθνος της Κυριακής» ο κ. Αλέξης Δημαράς.

Tη θεσμοθέτηση Εθνικού Απολυτηρίου, το οποίο θα αποτελεί «εισιτήριο» στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ για όλους ανεξαιρέτως που το αποκτούν, υποσχέθηκε καιρό πριν, μιλώντας σε forum του τομέα παιδείας του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου, λέγοντας:
«Κάθε νέος που θα παίρνει το Εθνικό Απολυτήριο θα μπορεί να εισάγεται σε ΑΕΙ ή σε ΤΕΙ. Θα υπάρχει εγγυημένο ποσό από το κράτος, το οποίο θα κατευθύνεται στο δημόσιο Ιδρυμα που θα τον δέχεται. Στοχεύουμε στην κατάργηση του προκαθορισμένου και ορισμένου από το κράτος αριθμού εισακτέων. Κάθε νέος που έχει τη δυνατότητα θα μπορεί να αισθάνεται ότι θα έχει δικαίωμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Τα παιδιά δεν θα εισάγονται στο εξειδικευμένο επάγγελμα μέσα από το Τμήμα, αλλά σταδιακά στη Σχολή ή ακόμα και στο ίδιο το Πανεπιστήμιο που θα επιλέγουν. Αρα θα πηγαίνουν στο Πολυτεχνείο και όχι στην Αρχιτεκτονική ή στο Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών. Θα μπαίνουν στο Πολυτεχνείο και μετά, σε επόμενη φάση, από τα βασικά μαθήματα θα επιλέγουν οι ίδιοι ποιο είναι εκείνο το επάγγελμα που τους πάει καλύτερα».
Πηγή: Έθνος (Βίβιαν Μπενέκου) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου