12/12/10

17 νέα μέτρα – σοκ που περιλήφθηκαν στο νέο μνημόνιο


Το νέο μνημόνιο προβλέπει την υπαγωγή των 66.000 τραπεζοϋπαλλήλων στο ΙΚΑ με άμεση επίπτωση τη σημαντική μείωση των επικουρικών τους συντάξεων, την ένταξη των εργαζομένων στις κρατικές τράπεζες σε εργασιακό καθεστώς ιδιωτικού τομέα, όπου οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα υπερισχύουν των κλαδικών, τη μείωση των μισθών και των συντάξεων των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδας, τη σημαντική μείωση όλων των επικουρικών συντάξεων για όσους εργαζόμενους θα αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία από το 2012 και μετά, την αύξηση από τα 3 στα 5 ευρώ του ποσού συμμετοχής των ασθενών στις δαπάνες παροχής τακτικών υπηρεσιών από τα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών μονάδων υγείας, καθώς και το κλείσιμο όλων των ΔΕΚΟ που θα εξακολουθήσουν να είναι ζημιογόνες το 2011.
Επίσης η κυβέρνηση και η τρόικα φαίνεται ότι συμφώνησαν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται με διπλώματα από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Το αρμόδιο υπουργείο πρέπει να υποβάλει στην Κομισιόν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου τις πρώτες αποφάσεις για το θέμα αυτό. Αποκαλύπτονται επίσης με περισσότερες λεπτομέρειες οι ρυθμίσεις για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Μεταξύ των άλλων, προβλέπεται μείωση του περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών στο 15%-20% (από 35% σήμερα) και η επέκταση των ρυθμίσεων για την απελευθέρωση και στα επαγγέλματα των επιτηδευματιών που εκμεταλλεύονται λεωφορεία, πούλμαν και λιμουζίνες.
Για το 2012 συμφωνήθηκε μείωση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα επιπλέον του κανόνα “μία πρόσληψη για κάθε πέντε συνταξιοδοτήσεις” για την εξοικονόμηση 600.000.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι οι προσλήψεις θα εκμηδενιστούν.
Εντύπωση προκαλεί, εξάλλου, η πρόβλεψη για μείωση των συντάξεων την ίδια χρονιά σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού.

Αναλυτικά τα μέτρα-σοκ που περιλήφθηκαν στο νέο μνημόνιο προβλέπουν τα εξής:

1. Όλοι οι τραπεζοϋπάλληλοι, ακόμη και όσοι εργάζονται στις τράπεζες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του δημοσίου, θα ενταχθούν εντός του 2011 στο ίδιο εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και για τους εργαζόμενους στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Αγροτική Τράπεζα και στην Τράπεζα Αττικής θα ισχύσουν οι νέες αντεργατικές διατάξεις που προβλέπουν την υπερίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών. Με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών οι τραπεζίτες θα έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν τους μισθούς των τραπεζοϋπαλλήλων έως το κατώτατο όριο της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, δηλαδή στα 740 ευρώ το μήνα, να εφαρμόζουν καθεστώς μερικής απασχόλησης χωρίς πληρωμή υπερωριών, να απολύουν νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους χωρίς αποζημιώσεις και να περιορίζουν τον χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων ανάλογα με τις ανάγκες των τραπεζών, μειώνοντας σημαντικά τις συνολικές αποδοχές τους.
Επιπλέον, όλοι ανεξαιρέτως οι 66.000 τραπεζοϋπάλληλοι θα ενταχθούν στο ΙΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι θα υποστούν σημαντικές μειώσεις οι επικουρικές συντάξεις τους, δεδομένου ότι με το ισχύον σήμερα καθεστώς τα ποσοστά αναπλήρωσης ανέρχονται στο 40%, ενώ το καθεστώς του ΙΚΑ προβλέπει ποσοστά αναπλήρωσης 20%.
Ανάλογες ρυθμίσεις προβλέπονται και για τους υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σελίδα 26 του μνημονίου, “η Τράπεζα της Ελλάδας δεσμεύεται να μειώσει τις αποδοχές του προσωπικού της στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης”. Επιπλέον, στη σελίδα 45 αναφέρεται ότι “η Τράπεζα της Ελλάδας δεσμεύεται να μην απονέμει συνταξιοδοτικά προνόμια στο προσωπικό της και να αναθεωρήσει τις βασικές παραμέτρους του συνταξιοδοτικού της ταμείου, ώστε να εναρμονιστούν με αυτές του ΙΚΑ”.

2. Θα νομοθετηθούν νέες επώδυνες αλλαγές στο ασφαλιστικό, με νέες αυξήσεις ορίων ηλικίας και περαιτέρω μειώσεις συντάξεων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η κυβέρνηση “θα αναθεωρήσει τις βασικές παραμέτρους του συνταξιοδοτικού συστήματος που προβλέπονται από τον νόμο 3863/2010”, αν οι προβλέψεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής δείξουν ότι η προβλεπόμενη αύξηση των δημοσίων δαπανών για συντάξεις θα υπερβεί το όριο των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ για την περίοδο 2009-10. Η αναθεώρηση θα σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ.
3. Θα μειωθούν σημαντικά οι επικουρικές συντάξεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα τουλάχιστον για όσους συνταξιοδοτηθούν από το 2012. Στη σελίδα 45 του νέου μνημονίου αναφέρονται επί λέξει τα εξής: “Ως το πρώτο τρίμηνο του 2012 η κυβέρνηση θα έχει υλοποιήσει τη μεταρρύθμιση των δευτερευουσών-επικουρικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, αρχίζοντας τον υπολογισμό των παροχών με βάση το νέο σύστημα πλασματικών καθορισμένων εισφορών. Η κυβέρνηση θα παγώσει τις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις και θα μειώσει τα ποσοστά αναπλήρωσης για τα κεκτημένα δικαιώματα, με βάση την αναλογιστική μελέτη που θα εκπονηθεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Σε περίπτωση που η αναλογιστική μελέτη δεν είναι έτοιμη, τα ποσοστά αναπλήρωσης θα μειωθούν, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2012, για την αποφυγή πρόσθετων ελλειμμάτων”.
4. Θα αναθεωρηθεί ριζικά η λίστα με τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ώστε οι υπαγόμενοι σε αυτά να μην καλύπτουν πάνω από το 10% του εργατικού δυναμικού. Η νέα λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών θα εφαρμοστεί από τη 1 Ιουλίου 2011 σε όλους τους υπάρχοντες και τους μελλοντικούς εργαζόμενους. Υπολογίζεται ότι πάνω από 200.000 τωρινοί και νέοι εργαζόμενοι θα πάψουν να εντάσσονται στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Έτσι, για τους εργαζόμενους αυτούς θα αυξηθεί κατά πέντε έτη ο χρόνος εργασιακού βίου που απαιτείται για πλήρη συνταξιοδότηση.
5. Προωθείται η εξίσωση των εισφορών και των παροχών υγείας σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως αναφέρεται στη σελίδα 45 του μνημονίου: “Η κυβέρνηση επεκτείνει τη χρήση του συστήματος προκαθορισμένης -ανά επίσκεψη και με ανώτατο όριο- αμοιβής, που χρησιμοποιείται σήμερα από τον ΟΑΕΕ σε όλες τις συμβάσεις μεταξύ των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και των γιατρών με τους οποίους αυτά συμβάλλονται. Το νέο σύστημα πληρωμών θα αρχίσει για κάθε νέα σύμβαση που πρόκειται να ανανεωθεί το 2011 και για όλες τις συμβάσεις από το 2012. Ορίζει έναν ελάχιστο αριθμό ασθενών ανά γιατρό, με βάση την εμπειρία άλλων κρατών-μελών της ΕΕ. Η κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης εξίσωσης μεταξύ των διαφόρων ταμείων αναφορικά με τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών και τα πακέτα ελάχιστων παροχών με στόχο την πλήρη εξίσωση έως το 2012”.
6. Προβλέπεται αύξηση του ποσού συμμετοχής των ασθενών στις δαπάνες παροχής τακτικών υπηρεσιών από τα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσοκομείων και των κέντρων υγείας από τα 3 στα 5 ευρώ. Επιπλέον, η χρέωση αυτή επεκτείνεται και “σε αδικαιολόγητες επισκέψεις στα επείγοντα περιστατικά”.
7. Προαναγγέλλονται νέες περικοπές σε παροχές κοινωνικού χαρακτήρα μέσω της επανεξέτασης όλων των κοινωνικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, στις σελίδες 27-28 του νέου μνημονίου αναφέρεται ότι θα αρχίσει η αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων από τον ΟΟΣΑ, θα προσδιορισθούν οι δράσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και θα ποσοτικοποιηθούν οι εξοικονομήσεις.
8. Θα προωθηθεί άμεσα η νομοθεσία για την πλήρη απελευθέρωση των λεγόμενων “κλειστών επαγγελμάτων”. Οι νέες διατάξεις θα προβλέπουν την άρση των περιορισμών στον ανταγωνισμό και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες:
Στο νομικό επάγγελμα, όπου θα καταργηθούν η ελάχιστη αμοιβή, η ουσιαστική απαγόρευση των διαφημίσεων και οι γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος.
Στο φαρμακευτικό επάγγελμα, όπου θα προωθηθούν πιο ελαστικά ωράρια λειτουργίας και θα μειωθεί το ελάχιστο περιθώριο κέρδους στις τιμές λιανικής πώλησης κατά 15%-20% με τη θέσπιση συστήματος εκπτώσεων.
Στο συμβολαιογραφικό επάγγελμα, όπου θα μειωθούν οι ελάχιστες αμοιβές και θα αυξηθεί ο αριθμός των ασκούντων το επάγγελμα.
Στους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς και τους ορκωτούς λογιστές, όπου θα καταργηθούν τα ελάχιστα όρια αμοιβών.

9. Εντός του 2011 η κυβέρνηση θα εφαρμόσει ένα νέο σχέδιο δράσης για την αναδιάρθρωση των δημοσίων επιχειρήσεων που θα οδηγήσει στο κλείσιμο των μη βιώσιμων. Όπως αναφέρεται, προτεραιότητα θα δοθεί σε 17 ΔΕΚΟ και φορείς που εντάχθηκαν πρόσφατα στη γενική κυβέρνηση από τη Eurostat.
10. Τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς θα αυξηθούν τουλάχιστον κατά 30% το νέο έτος. Ταυτόχρονα θα αυξηθούν και τα τιμολόγια όλων των άλλων ΔΕΚΟ.
11. Το 2011 η κυβέρνηση θα υιοθετήσει και νομοθεσία που θα καθιερώνει ένα απλοποιημένο σύστημα αμοιβών για όλους τους υπαλλήλους και λειτουργούς του στενού δημόσιου τομέα. Το νέο σύστημα θα καλύπτει τον βασικό μισθό και τα επιδόματα.
12. Το υπουργείο Οικονομικών από τον Ιανουάριο θα αποδεσμεύει κάθε μήνα το 1/14 των πιστώσεων του προϋπολογισμού (εκτός από μισθούς, συντάξεις και τόκους) αντί για το 1/12. Το “απόθεμα” δεν θα αποδεσμευτεί πριν από τον Σεπτέμβριο του 2011 και μπορεί να ακυρωθεί από το υπουργείο Οικονομικών αν το έλλειμμα δεν μειώνεται.
13. Για το 2012 προβλέπονται μείωση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα επιπροσθέτως του κανόνα της μίας πρόσληψης ανά πέντε συνταξιοδοτήσεις, ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα μη αλκοολούχα ποτά, νέα αύξηση των αντικειμενικών αξιών και του ΦΠΑ.
14. Το 2012 θα συνεχιστεί το πάγωμα των συντάξεων, ενώ προβλέπεται ότι σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού (λόγω ύφεσης) οι συντάξεις θα μειωθούν ανάλογα.
15. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να προχωρήσει στην εφαρμογή των αποφάσεων του δικαστηρίου της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και με διπλώματα από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Επίσης επανέλαβε δέσμευση για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων.
16. Θα υιοθετηθεί ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση σύναψης συμφωνιών παραχώρησης για τους περιφερειακούς αερολιμένες.
17. Με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις θα καταργηθούν οι περιορισμοί στην παροχή υπηρεσιών για τις περιστασιακές μεταφορές επιβατών με λεωφορεία, πούλμαν και λιμουζίνες. Κάθε φορέας ο οποίος πληροί σαφώς διατυπωμένα κριτήρια, που αφορούν την επαγγελματική ικανότητα, θα έχει απεριόριστη πρόσβαση στην αγορά.
 Πηγή: Μακεδονία (Γιώργου Παλαιτσάκη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου