2/12/10

Θαύµα µε έξυπνους βηµατοδότες

Παγκόσμια πρώτη παγκόσμια στον «Ευαγγελιμσό»
ΜΕ ΤΗ χρήση νέων «έξυπνων» βηµατοδοτών στον εγκέφαλο, 10 άνθρωποι µε βαριά κινητική αναπηρία στάθηκαν στα πόδια τους και βλέπουν καθηµερινά τη ζωή τους να βελτιώνεται. Η εµφύτευση των βηµατοδοτών έγινε στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» από την οµάδα τουκαθηγητή Νευροχειρουργικήςκ. ∆αµιανού Σακά. Μάλιστα, ορισµένοι εκ των ασθενών ήταν τόσο βαριά ώστε επηρεαζόταν ακόµη και ο λόγος και η αναπνοή τους.  Οι καλύτερες τεχνικές 
Η εµφύτευση έγινεστο πλαίσιο της κλινικής δοκιµής τους, ηοποία διεξήχθη σε παγκόσµια πρώτη στον «Ευαγγελισµό» έπειτααπό έγκριση που έδωσε η αµερικανική ΥπηρεσίαΤροφίµων και Φαρµάκων (FDA). «Η ελληνική κλινική επιλέχθηκε επειδή οι γιατροί της έχουν από τις καλύτερες τεχνικές στονκόσµο»,εξηγείστα «ΝΕΑ» ο κ. Σακάς.Στο πλαίσιο των δοκιµών εφαρµόστηκαν πολύ αυστηρά κριτήρια ασφαλείας, ενώ η διαδικασία εγκρίθηκε και από τον ΕΟΦ. Η προετοιµασία διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και οι επεµβάσεις ολοκληρώθηκαν σε σχεδόν ένα έτος.Ολοι οι ασθενείς έπασχαν από σύνθετες µορφές δυστονίας και τα µέχρι στιγµής υπάρχοντα υλικά και τεχνικές δεν ήταν αρκετά για να τους θεραπεύσουν. «Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρµόστηκε η αποκαλούµενη αυτορρυθµιζόµενη διέγερση πολλαπλών σηµείων του εγκεφάλου και ήταν µια διαδικασία ιδιαίτερα πολύπλοκη.
Για πρώτη φορά στην ιστορία χρησιµοποιήσαµε ηλεκτρόδια τα οποία καθιστούνδυνατή την ταυτόχρονηαυτορρυθµιζόµενη βηµατοδότηση16 κόµβων στον εγκέφαλο δηµιουργώντας αισιοδοξία για την αντιµετώπιση σύνθετων νευροχειρουργικών παθήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ηλεκτρόδια µέχρι σήµερα µπορούσαν να διεγείρουν µόνο έως και δύο κόµβους ταυτόχρονα», εξηγεί ο κ. Σακάς. 
Τα νέα ηλεκτρόδια εκτός από «ευφυΐα» έχουν τόση ευαισθησία, ώστε να «αισθάνονται» τις µεταβολές που συµβαίνουν στον εγκέφαλο και να αναλαµβάνουν ανάλογη δράση. Αυτό σηµαίνει ότι ανιχνεύουν την αντίσταση του εγκεφαλικού ιστού, µεαποτέλεσµα να προσαρµόζεται η παροχή ρεύµατος ανάλογα µε τις πιθανές µεταβολές που µπορεί να εµφανιστούν σε αυτόν. Ολοι οι ασθενείς που συµµετείχαν στη δοκιµή ήταν µεταξύ 20 και40 ετών καιεµφάνισαν αισθητή βελτίωση της πολύπλοκης κατάστασής τους µέσα σε διάστηµα µόλις 4-6 εβδοµάδων. Σετέτοιες σοβαρές περιπτώσεις δυστονίας µέχρι σήµερα απαιτούνταν 8-12 µήνες ώστε να εµφανιστεί βελτίωση έπειτα από διέγερση του εγκεφάλου. Χαρακτηριστικήείναι ηπερίπτωσητουΜάντε Καµπίσουε, ενός 25χρονου από το Κονγκό, οποίος έπασχε από µια πολύπλοκη νευρολογική διαταραχή που «διέταζε» το σώµα του να λαµβάνει σχήµα S. Αποτέλεσµα ήταν κάθε προσπάθεια κίνησης να είναι ιδιαίτερα επώδυνηκαι τελικά να µην καθίσταται εφικτή. Επειτα από παρέµβαση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο ασθενής ήρθε στην Ελλάδα και υπεβλήθη στη διαδικασία εµφύτευσης της νέας γενιάς βηµατοδοτών. Σήµερα, µπορεί και περπατάει, τρέχει, αυτοεξυπηρετείται πλήρως και το πιο σηµαντικό ατενίζει τον κόσµο µε αισιοδοξία. 
Εως 600 άτοµα τον χρόνο 
«Εάν υπήρχεο κατάλληλος εξοπλισµός, θα µπορούσαµε να θεραπεύουµε τουλάχιστον 500- 600 άτοµα τον χρόνο, αναλόγως µε την πάθηση» αναφέρει ο κ. Σακάς. «Στη ΒόρειαΕυρώπη θεραπεύονται πενταπλάσιοι ασθενείς µεαυτό τον τρόποσε σχέση µε την Ελλάδα».
Κλινική δοκιμή
∆έκα άνθρωποι µε βαριά κινητική αναπηρία στάθηκαν στα πόδια τους!
«Κάναµε τη µεγάλη και επιτυχηµένη αρχή» 

Τα νέα «ευφυή» πολυπολικά ηλεκτρόδια δεν έχουν εγκριθεί για χρήση, καθώς θα πρέπει να γίνουν κι άλλες µεγάλες µελέτες µε περισσότερους από 100 ασθενείς. «Εµείς κάναµε τη µεγάλη και επιτυχηµένη αρχή. Πέτυχε 100%. Εκτιµώ ότι στην επόµενη φάση θα αντιµετωπιστούν 80-100 ασθενείς σε περίπου οκτώ ευρωπαϊκά κέντρα µε συντονισµό της δικής µας κλινικής. Παράλληλα διερευνούµε τη χρήση ηλεκτρικού ερεθισµού και σε άτοµα που βρίσκονται σε κατάσταση φυτού», καταλήγει ο καθηγητής.

Πηγή: Γιάννης ∆εβετζόγλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου