7/1/11

Με επιδόσεις κάτω του μέσου όρου του ΟΟΣΑ οι Έλληνες 15χρονοι


Τα αποτελέσματα του μαθητικού διαγωνισμού PISA του ΟΟΣΑ
Κάτω από τον μέσο όρο επιδόσεων των χωρών του ΟΟΣΑ παραμένουν οι Έλληνες 15χρονοι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μαθητικού διαγωνισμού PISA του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Παρά το γεγονός ότι παρουσίασαν βελτιωμένες επιδόσεις, οι Έλληνες μαθητές παραμένουν κάτω από το μέσο όρο των μαθητών που προέρχονται από τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ που μετείχαν στο διαγωνισμό.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση και τη βαθμολογία της στην ανάγνωση/κατανόηση κειμένου και τη βαθμολογία της στα μαθηματικά, πεδίο όπου διατήρησε την ίδια θέση.
Αντίθετα, στις φυσικές επιστήμες οι Έλληνες μαθητές εμφάνισαν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με την έρευνα του 2006.
Οι ερευνητές του ΟΟΣΑ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές συμβάλλουν κατά 94% στις επιδόσεις των μαθητών, ενώ το μερίδιο του ΑΕΠ κάθε χώρας, δηλαδή του πλούτου που παράγει, κατέχει μόλις το υπόλοιπο 6%.

Πρώτη η Φινλανδία Σύμφωνα με την έρευνα της PISA, η οποία δημοσιεύεται από το 2000 κάθε τρία χρόνια, οι Φινλανδοί μαθητές έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο με εξαίρεση την έρευνα του 2009, στην οποία κατετάγησαν δεύτεροι.
Το μυστικό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας είναι αρκετά απλό: ένα από τα βασικά μελήματα δασκάλων και καθηγητών είναι να μην προκαλούν στρες στους μαθητές. Η έμφαση δίνεται σε αυτά που μπορούν να κάνουν οι μαθητές και όχι σε αυτά που δεν μπορούν. Οι δυνατότητές τους έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις αδυναμίες τους.
Ακόμη κι αν κάποιοι είναι αδύναμοι, δεν πρέπει να αισθάνονται ως τέτοιοι. Γι'αυτό και ο βαθμός μηδέν έχει καταργηθεί. Στην κλίμακα του 10, ο χαμηλότερος βαθμός είναι το 4 και δίνεται σπάνια.
Εξάλλου, δεν γίνεται κατάχρηση της βαθμολογίας, αφού τα σχολεία δεν είναι υποχρεωμένα να δίνουν ελέγχους με τις επιδόσεις των μαθητών, παρά μόνο στα δυο τελευταία χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στη Νότια Κορέα Στην τελευταία έρευνα της PISA, οι Νοτιοκορεάτες μαθητές πρώτευσαν στην ανάγνωση/κατανόηση κειμένου και στα μαθηματικά, ενώ κατετάγησαν δεύτεροι στις φυσικές επιστήμες.
 Η επιτυχία του νοτιοκορεατικού μοντέλου βρίσκεται στον αντίποδα του φινλανδικού συστήματος.
Το κύριο χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας είναι η καλλιέργεια ενός έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα στους μαθητές.
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7.30 το πρωί και τελειώνουν στις 3 ή και στις 4 το απόγευμα. Πολλές φορές, όμως, ο αγώνας για την επιτυχία υποχρεώνει τους μαθητές να παραμένουν στα σχολεία έως τις 11 τη νύχτα.
Συνολικά, ένας μαθητής στη Νότια Κορέα μπορεί να μείνει και 15 ώρες την ημέρα στο σχολείο. Από γενιά σε γενιά, εξάλλου, διδάσκεται μια αρχή: «Οι τέσσερις ώρες ύπνου είναι επιτυχία. Οι πέντε αποτυχία».

Στην Πορτογαλία Αν και οι Πορτογάλοι μαθητές δεν είναι ανάμεσα στους καλύτερους, η πρόοδός τους στις έρευνες της PISA είναι εντυπωσιακή.
Από το 2006 έως το 2009 κέρδισαν 17 θέσεις στην ανάγνωση/κατανόηση κειμένου, 21 στα μαθηματικά και 19 στις φυσικές επιστήμες.
Αυτή η θεαματική πρόοδος εξηγείται από την ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε τα τελευταία χρόνια στα παιδιά, τα οποία προέρχονται από τα λιγότερο ευνοημένα κοινωνικά στρώματα και στην υποστήριξη με προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας εκείνων των μαθητών, που εμφανίζουν μαθησιαές δυσκολίες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011 Web-Only

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου