21/1/11

Υπουργείο Παιδείας: Τα κριτήρια για τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων σε δημόσια διαβούλευση


Για 4 ημέρες θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που προβλέπει συγχωνεύσεις και καταργήσεις νέων σχολείων.
Σύμφωνα με το κείμενο που δόθηκε σε διαβούλευση (δείτε εδώ http://www.alfavita.gr/artro.php?id=20485) κριτήρια για τη συνένωση σχολείων αποτελούν οι κτιριακές υποδομές-εγκαταστάσεις, καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισμού στο σχολείο μετακίνησης.
Όπως τονίζει το υπουργείο σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι κανονιστικές ρυθμίσεις για το μέγιστο αριθμό μαθητών (έως 25 για την πρωτοβάθμια και έως 30 για τη δευτεροβάθμια), ενώ θα εκτιμάται και η χιλιομετρική απόσταση για το νέο σχολείο και θα εκτιμάται η συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής, το οδικό δίκτυο, οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες και η διάρκεια κάλυψης της διαδρομής για την άφιξη στο νέο σχολείο. Η διάρκεια της διαδρομής, στις δύσκολες και δυσπρόσιτες περιοχές, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τη μισή ώρα για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και τα ¾ της ώρας για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το υπουργείο σημειώνει ότι στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης θα συντελέσει η γνώμη των εκπροσώπων νέων δήμων. Το κείμενο του υπουργείου Παιδείας δεν ξεκαθαρίζει τι θα γίνει για τις ορεινές και τις μικρές νησιωτικές περιοχές, στις οποίες οι αποστάσεις, οι συγκοινωνιακές και οι καιρικές συνθήκες δεν διασφαλίζουν προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών. Όπως αναφέρει σε αυτές τις περιπτώσεις θα εξετασθεί με τη δέουσα προσοχή κάθε περίπτωση χωριστά και θα ενταχθεί κατ΄ εξαίρεση σε οργανωτική δομή μικρής σχολικής μονάδας, βάσει των ιδιαιτεροτήτων, τηρουμένων πάντοτε των παιδαγωγικών κριτηρίων, και μέχρι να δημιουργηθούν συνθήκες με την κατασκευή δημοτικών έργων.
Παράλληλα, οι σχολικές μονάδες που συνενώνονται θα αποτελούν ενιαία σχολική μονάδα χωρίς παραρτήματα ή Λυκειακές τάξεις. 
Στα σχέδια του υπουργείου προβλέπονται και καταργήσεις σχολείων. Όπως αναφέρεται σε περίπτωση κατάργησης μιας ή περισσοτέρων σχολικών μονάδων, εάν οι συνθήκες το υπαγορεύουν, ιδρύεται νέα σχολική μονάδα σε περιοχή που συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών.
Όσον αφορά στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε ενιαίο χώρο ως ξεχωριστές σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας ενοποιούνται σε μία σχολική μονάδα, τηρουμένων.
Βασικές παράμετροι που θα πρέπει να συνυπολογισθούν είναι:
  • Αντιστοιχία οργανικότητας και λειτουργικότητας των σχολικών μονάδων σε συνάρτηση με το μαθητικό δυναμικό και τη δυνατότητα ανάπτυξης και λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας.
  • Η εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού την τελευταία 5/ετία, ο ρυθμός αύξησης ή μείωσης και ο προσδοκώμενος αριθμός φοιτώντων μέχρι το 2013.
  • Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη κάθε τύπου σχολείου (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου κ.λ.π.) λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τη φοίτηση αδελφών σε αντίστοιχα σχολεία.
  • Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις ίδρυσης, προαγωγής ή υποβιβασμού Σχολικών Μονάδων.
Το κείμενο του υπουργείου Παιδείας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης και θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 23 Ιανουαρίου.
Πηγή: alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου