10/1/11

Με όρους ελεύθερης αγοράς τα φροντιστήρια, δηλαδή χωρίς όρους

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ... ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, χωρίς περιορισμούς, θα ιδρύονται και θα λειτουργούν πλέον τα φροντιστήρια.
Με τροπολογία που κατέθεσε αιφνιδιαστικά χθες η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προβλέπεται ότι:
«Η δυνατότητα χορήγησης άδειας ίδρυσης φροντιστηρίων επεκτείνεται πλέον και σε νομικά πρόσωπα που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις, ενώ αίρονται και οι υφιστάμενοι περιορισμοί περί α) του αριθμού των φροντιστηρίων που δύνανται να ιδρύουν και να διατηρούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, β) της ειδικότητας των σπουδών των εν λόγω φροντιστηρίων».
Με την τροπολογία αυτή ενσωματώνεται στο εθνικό Δίκαιο η κοινοτική οδηγία 2006/123 για την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με την Οδηγία «τυχόν απαίτηση που υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή, είναι νόμιμη εφόσον δεν εισάγει διακρίσεις, δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος και σέβεται την αρχή της αναλογικότητας».

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο, άδεια ίδρυσης φροντιστηρίων χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα -και συγκεκριμένα σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- τα οποία παρέχουν το δικαίωμα διδασκαλίας σε αυτά. Αυτό τον περιορισμό καταργεί η τροπολογία, αφού δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Οδηγία. Επίσης καταργείται και ο «ποσοτικός περιορισμός στον αριθμό αδειών φροντιστηρίων που μπορούσε κάποιος να κατέχει».
Η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας προβλέπει ότι «οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις που τους υποχρεώνουν να ασκούν αποκλειστικά συγκεκριμένη δραστηριότητα ή που περιορίζουν την άσκηση από κοινού ή σε εταιρική σχέση διαφορετικών δραστηριοτήτων».
Πηγή: Ελευθεροτυπία (Ολυμπία Λιάτσου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου