3/2/11

Ενθάρρυνση των μαθητών


Τη λήψη μέτρων που θα ενθαρρύνουν τους μαθητές να ολοκληρώνουν τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα, το 14,4% των νέων ηλικίας 18 - 24 ετών στην Ε.Ε. (6 εκατ. νέοι) έχει ολοκληρώσει, στην καλύτερη περίπτωση, το Γυμνάσιο. 
Οι συνέπειες για τους ίδιους και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι πολύ αρνητικές και στόχος της Κομισιόν είναι μέχρι το 2020 το ποσοστό νέων που εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο να έχει μειωθεί στο 10%. Οι σοβαρότερες συνέπειες που θα αντιμετωπίσει κάποιος νέος που εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο είναι μεγαλύτερη ανεργία, χαμηλότερη αμοιβή, εξάρτηση από τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικός αποκλεισμός, επισημαίνει η Κομισιόν με βάση στοιχεία από την Ετήσια Ερευνα για την Εργασία. Αν καταφέρουμε να μειώσουμε κατά 1% το ποσοστό νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο, το κέρδος για τις ευρωπαϊκές οικονομίες θα είναι μισό εκατομμύριο εξειδικευμένοι εργάτες, τόνισε χθες η Επίτροπος για την Εκπαίδευση, κ. Ανδρούλα Βασιλείου. Η Κομισιόν πρότεινε τη λήψη προληπτικών μέτρων από τα κράτη–μέλη και τάξεις με συμπληρωματική διδασκαλία ώστε να υποστηρίζονται κυρίως τα παιδιά με διαφορετική μητρική γλώσσα και χαμηλές επιδόσεις. Ειδικότερα στην Ελλάδα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε σχέση με το 2000, αφού το 2009 μειώθηκε κατά 20,3% το ποσοστό μαθητών που εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο (μ.ο. Ε.Ε. - 18,2). Παρ’ όλα αυτά, το 14,5% των Ελλήνων μαθητών και σήμερα εγκαταλείπει το σχολείο έχοντας αποφοιτήσει, στην καλύτερη περίπτωση, από το Γυμνάσιο.
Πηγή: Καθημερινή (Κώστας Καραγιάννης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου