14/2/11

Έρευνα για τη Δια Βίου Μάθηση


Υπέρ της ενίσχυσης του θεσμού της Δια Βίου Μάθησης τάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, αν και 7 στους 10 διαπιστώνουν έλλειμμα ενημέρωσης για όλες τις σχετικές δραστηριότητες που είναι σε εξέλιξη. 
Την ίδια στιγμή, 1 στους 3 που συμμετείχαν σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) δηλώνουν ότι «πλήρωσαν από την τσέπη τους», ενώ σχεδόν το 25% ανέφερε ότι παρακολούθησε σχετικά σεμινάρια εν ώρα δουλειάς. Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Παιδείας, σε δείγμα 3.050 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω. Η έρευνα ήταν πανελλαδική και διεξήχθη με τηλεφωνικές συνεντεύξεις από τις 23/12/2010 έως τις 18/1/2011. Σύμφωνα με την έρευνα, από όσους συμμετείχαν τον τελευταίο χρόνο σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, το 35% το έκανε προκειμένου να αποδίδει καλύτερα στη δουλειά του, το 35% για να αυξήσει τις γενικές του γνώσεις, το 27% δήλωσε πως συμμετείχε για προσωπική ευχαρίστηση, ενώ ένας στους πέντε για να πάρει προαγωγή.
Αναφορικά με το αντικείμενο του προγράμματος που παρακολούθησαν, στην κορυφή συναντάμε σε ποσοστό 25% όσα σχετίζονται με τις κοινωνικές επιστήμες, το 19% αφορά προγράμματα πάνω στην οικονομία/επιχειρήσεις, το 18% νέες τεχνολογίες, το 13% την υγεία και το 11% τέχνες/χειροτεχνίες.
Πηγή: Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου