17/6/10

Συμβάσεις μαθητείας νέων 15 - 18 ετών

Το προεδρικό Διάταγμα προβλέπει τα εξής:


  • Μεταξύ εργοδοτών και ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος μέχρι και το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να καταρτίζονται ειδικές συμβάσεις μαθητείας, μέχρι ενός έτους, με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων.
  • Οι εν λόγω μαθητευόμενοι λαμβάνουν το 70% τοις εκατό του κατώτατου ημερομισθίου ή μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και ασφαλίζονται στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας σε είδος και 1% κατά του κινδύνου ατυχήματος.
  • Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και όσοι φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές επαγγελματικές σχολές δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος, δεν μπορεί να μαθητεύουν περισσότερο από 6 ώρες την ημέρα και 30 ώρες την εβδομάδα.
  • Για όσους έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος η μαθητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες την ημέρα και τις 40 την εβδομάδα.
  • Απαγορεύεται η μαθητεία να πραγματοποιείται από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί.

Πηγή: Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου