17/6/10

Δέκα Υπολογιστές σε κάθε Δημοτικό Σχολείο θα στείλει το υπ. Παιδείας μέσω των Σχολικών Επιτροπών

Στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα δημοτικά σχολεία (10 Η/Υ για καθένα από τα 800 δωδεκαθέσια δημοτικά και 1 Η/Υ για καθένα από τα μονοθέσια σχολεία) προχωρά άμεσα το υπ. Παιδείας, μέσω των σχολικών Επιτροπών με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).
Το υπ. Παιδείας  απευθύνει  προσκλήσεις στις Σχολικές Επιτροπές– οι οποίες με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τα συστήματα εκείνα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της σχολικής τους μονάδας
Επειδή το υπ. Παιδείας εκτιμά ότι θα προκύψει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διαχειριστικό φορτίο που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. (Ενδεικτικά αναφέρεται η αναγνώριση ειδικής διαχειριστικής επάρκειας για κάθε Σχολική Επιτροπή, η υποβολή χωριστού Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για κάθε προμήθεια, η αξιολόγησή του, η κατάρτιση συμφώνου αποδοχής όρων, η προώθηση της υπογραφής τους από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Σχολικής Επιτροπής, η απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα και η αντίστοιχη σχετική εγγραφή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) αναζητά οργανωτική και διοικητική υποστήριξη για τη διαχείριση της πληθώρας των πράξεων που αναμένεται να προκύψουν κατά τις διαδικασίες προμήθειας εξοπλισμού για τα γυμνάσια και τα δημοτικά της χώρας.
Πηγή:esos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου