14/6/10

Το νέο πρόγραμμα για τα ολοήμερα δημοτικά


Να δώσει νέα πνοή αλλά κυρίως περιεχόμενο στο θεσμό των ολοήμερων δημοτικών σχολείων επιχειρεί το υπουργείο Παιδείας με το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί με τη νέα σχολική χρονιά. 

Οι παρεμβάσεις αυτές σχεδιάστηκαν από τη νέα ηγεσία του ΥΠΕΠΘ με στόχο να καλυφθούν οι κοινωνικές αλλά κυρίως οι εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε να αναβαθμιστεί ποιοτικά ο θεσμός του ολοήμερου. 
Το νέο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία που έχουν επιλεγεί με τα εξής κριτήρια:
 Να είναι 12θέσια, να έχουν τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό αναλογικά με την κάθε περιφέρεια σε όλη τη χώρα, να μη λειτουργούν με εναλλασσόμενο ωράριο, να διδάσκεται σε αυτά δεύτερη ξένη γλώσσα και να μη συστεγάζονται με άλλα σχολεία. 
Για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού στα συγκεκριμένα σχολεία θα γίνουν αλλαγές τόσο στο ωράριό τους όσο και στο πρόγραμμα των μαθημάτων τους. 
Συγκεκριμένα: 
Επεκτείνεται η λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου για όλες τις τάξεις μέχρι τις 2 μ.μ. Στο διάστημα αυτό θα παρέχονται πρόσθετα διδακτικά αντικείμενα. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ώρα αποχώρησης: Είτε στις 2 μ.μ. που είναι η υποχρεωτική λήξη για όλους, ή, εάν επιλέξουν το ολοήμερο πρόγραμμα να σχολάσουν είτε στις 3.30 μ.μ. είτε στις 4.15 μ.μ. 

Το ωράριο τροποποιείται ως εξής:
Αυξάνεται: Κατά 10 ώρες το πρόγραμμα στις τάξεις Α' και Β' (από 25 γίνονται 35), κατά 5 ώρες το πρόγραμμα στις τάξεις Γ' και Δ' (από 30 γίνονται 35) και κατά 3 ώρες το πρόγραμμα στις τάξεις Ε' και Στ' (από 32 γίνονται 35). Ετσι το σύνολο των διδακτικών ωρών από 174 που είναι σήμερα θα διαμορφωθεί σε 210. 
Το νέο ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα που δημοσιεύει σήμερα η «Κ.Ε.» περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές: 
* Αυξάνεται κατά 1 ώρα το γλωσσικό μάθημα στη Α' και τη Β' τάξη. Η επιπλέον ώρα θα διατίθεται για ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων. 
* Αυξάνεται κατά 1 ώρα τα Μαθηματικά στη Α' και τη Β' τάξη. 
* Αισθητική Αγωγή: Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου και αυξάνεται κατά 1 ώρα στη Α' και τη Β' τάξη. Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής είναι 1 ώρα για κάθε τάξη, διδάσκεται από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου και εισάγεται στο υποχρεωτικό ωράριο. 
* Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται κατά 2 για την Α', τη Β' και τη Γ' τάξη και κατά 1 για την Δ' τάξη. 
* Προστίθεται το μάθημα των Αγγλικών στην Α' και τη Β' τάξη για 2 ώρες και αυξάνεται κατά 1 ώρα για τις υπόλοιπες τάξεις. 
* Προστίθεται το μάθημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών για 2 ώρες την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις. 
* Φυσική Αγωγή: θα διατίθενται 2 ώρες την εβδομάδα για εκμάθηση χορών. 
* Στην Α' τάξη: Μία διδακτική ώρα της εκπαιδευτικής ζώνης θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν θέματα Αγωγής Υγείας. Στη Β' τάξη: Μία διδακτική ώρα τα εκπαιδευτικής ζώνης θα διατίθεται για δραστηριότητες σε θέματα διατροφικών συνηθειών. Στη Γ' τάξη: Μία διδακτική ώρα της εκπαιδευτικής ζώνης θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Στη Δ' τάξη: Η μία διδακτική ώρα της εκπαιδευτικής ζώνης θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Ολα τα υπόλοιπα δημοτικά σχολεία είτε είναι ολοήμερα είτε όχι θα συνεχίσουν να λειτουργούν με το ισχύον καθεστώς και ως προς το ωράριο και ως προς τα μαθήματα. 

Τώρα, τι θα περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα του ολοήμερου για τα 800 σχολεία, που θα ξεκινάει αμέσως μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου στις 2 μ.μ. το μεσημέρι; Σε αυτό δε θα υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα. Τα γνωστικά αντικείμενα και οι ώρες επιλογής της δίωρης απογευματινής απασχόλησης των μαθητών θα ορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα συνυπολογίζει τις δυνατότητες της μονάδας. 
Δηλαδή τα ενδιαφέροντα των μαθητών, το επίπεδό τους, τις προτιμήσεις τους, την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, την ευελιξία στις ώρες αποχώρησης των μαθητών και τις πλεονάζουσες ώρες. Με βάση αυτά, ο σύλλογος διδασκόντων θα προτείνει ένα πλαίσιο προγράμματος διάρκειας 10 ωρών που θα βασίζεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα: 
* Αθλητισμός - αθλοπαιδιές από 1 έως 5 ώρες για όλες τις τάξεις. 
* Θεατρική Αγωγή από 1 έως 5 ώρες για όλες τις τάξεις. 
* Νέες τεχνολογίες από 1 έως 5 ώρες για όλες τις τάξεις. 
* Αγγλικά από 1 έως 5 ώρες για όλες τις τάξεις. 
* Μουσική από 1 έως 5 ώρες για όλες τις τάξεις. 
* Δεύτερη ξένη γλώσσα από 1 έως 5 ώρες μόνο για την πέμπτη και έκτη τάξη και εφόσον υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών. 
* Εικαστικά από 1 έως 5 ώρες για όλες τις τάξεις. 
* Δράσεις δημιουργίας - πολιτισμού από 1 έως 5 ώρες για όλες τις τάξεις. 

Τόσο η διδασκαλία ξένων γλωσσών όσο και η διδασκαλία ηλεκτρονικού υπολογιστεί θα οδηγεί σε πιστοποίηση μέσα από το δημόσιο σχολείο. 

Πηγή: Ελευθεροτυπία (Ολυμπίας Λιάτσου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου