4/6/10

Δείκτης απόδοσης και επαγγελματική εξουθένωση

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές έρευνες, ο δείκτης απόδοσης των εκπαιδευτικών, ως προς την διδακτική πράξη, ακολουθεί πτωτική πορεία (πίπτει) μετά την ηλικία (μ.ό.) των 56 ετών.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρατηρείται μια επιβάρυνσή τους λόγω κόπωσης, συνθηκών εργασίας και δημιουργίας, ενίοτε, ψυχολογικών προβλημάτων. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, οι εκπαιδευτικοί, υπόκεινται περισσότερο από άλλες επαγγελματικές ομάδες στον κίνδυνο της επαγγελματικής εξάντλησης/εξουθένωσης (professional burn out), με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοση πολλών εκπαιδευτικών με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, οι κυριότεροι παράγοντες που διακρίνουν την επαγγελματική εξουθένωση είναι η συναισθηματική εξάντληση, που εκδηλώνεται με μια αίσθηση ψυχικής κόπωσης, η αποπροσωποποίηση, που εκφράζεται με την απομάκρυνσή τους από τα παιδιά, και η έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων, που εκδηλώνεται με τη μείωση της απόδοσής τους.
Σχολεία με παππούδες και γιαγιάδες βλέπω στο μέλλον… Και dracoulis lift δε βλέπω να εγκαθιστούν στα νέα κτίρια του ΟΣΚ. Ωσπου να ανέβουμε στις αίθουσες θα είναι ώρα να κατέβουμε…Αν ακούμε βέβαια το κουδούνι… γιατί και η ακοή είναι από τις πρώτες αισθήσεις που μας εγκαταλείπουν…


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου