21/6/10

Από Σεπτέμβριο η αξιολόγηση των σχολείων


Τους βασικούς άξονες για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, η οποία ξεκινά για πρώτη φορά στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, περιλαμβάνει πρόταση που έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Παιδείας από χθες και έως τις 27 Ιουνίου. Την ίδια ώρα, φαίνεται πως μερίδα εκπαιδευτικών πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα που αρνείται τη συμμετοχή στη διαδικασία της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. 

Ενδεικτική είναι η απόφαση που έλαβε η τοπική ένωση καθηγητών Λέσβου να στηρίξει όσους συλλόγους συμμετάσχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης, παρά την αντίθετη παρότρυνση της ΟΛΜΕ. «Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΜΕ, αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις της ΟΛΜΕ αποφάσισε: Είναι υπέρ της αξιολόγησης σαν θεσμού για όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές εκφάνσεις ως γενική αρχή, αρκεί η αξιολόγηση να είναι αξιοκρατική, αμερόληπτη και προπάντων ακομμάτιστη. 
Η πραγματική αξιολόγηση είναι εργαλείο βελτίωσης και όχι εκβιασμού ή μεροληπτικής κρίσης», αναφέρεται στην απόφαση της ΕΛΜΕ Λέσβου. Σε ό,τι αφορά την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η ΕΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς να αποφασίσουν μέσα από τους συλλόγους διδασκόντων του κάθε σχολείου, αν επιθυμούν ή όχι τη συμμετοχή του σχολείου τους.

Εθελοντικά
Σημειώνεται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης θα ξεκινήσει πιλοτικά από τον Σεπτέμβριο με την εθελοντική συμμετοχή σχολείων και, σε πρώτη φάση, θα είναι εσωτερική (αυτοαξιολόγηση). Με βάση την πρόταση του υπουργείου Παιδείας, οι σχολικές μονάδες θα αξιολογηθούν σε πέντε πεδία: α) τα μέσα και τους πόρους των σχολείων, β) την οργάνωση και τη διοίκησή τους, γ) το κλίμα και τις σχέσεις εντός των σχολικών μονάδων, δ) τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και ε) τα αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να απαντήσουν σε σχετικά ερωτηματολόγια, βάζοντας «βαθμούς» από 1 (προβληματική κατάσταση), 2 (μέτρια), 3(καλή) έως και 4 (πολύ καλή). 
Μεταξύ των ερωτήσεων που καλούνται να απαντήσουν είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: «Οι αίθουσες διδασκαλίες είναι λειτουργικές και επαρκούν για τον αριθμό των μαθητών;», «Τα προσόντα των εκπαιδευτικών ανταποκρίνονται στις διδακτικές και παιδαγωγικές απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών;», «Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη διοίκηση του σχολείου είναι αποτέλεσμα συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών;», «στο σχολείο λειτουργούν διαδικασίες για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών και λαμβάνονται μέτρα υποστήριξής τους;». Ως ενδεικτικά κριτήρια για την αξιολόγηση προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Σε ό, τι αφορά τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου, ενδεικτικά κριτήρια είναι οι αναλογίες χώρων/μαθητές & εκπαιδευτικούς και οι μορφές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (ύπαρξη βιβλιοθήκης ή διευκολύνσεων για άτομα με ειδικές ανάγκες).
Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου κρίνεται π.χ. η επιστημονική δραστηριότητα εκπαιδευτικών (συγγραφικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια κ.ά.) ή το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών (ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, ώρες προετοιμασίας για τα μαθήματα).
Για τη διοίκηση της σχολικής μονάδας εξετάζεται η αναλογία των πραγματοποιηθεισών ωρών διδασκαλίας προς τις προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας κατά τμήμα και κατά μάθημα, ενώ αξιολογούνται το κλίμα και οι σχέσεις στο σχολείο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, φορέων τοπικής κοινωνίας κ.ά.).
Στο τέλος κάθε χρονιάς, θα συντάσσεται έκθεση, στην οποία θα αξιολογούνται η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολό της, εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης του έτους κ.ά. Η έκθεση θα παρουσιάζεται στο σχολικό συμβούλιο και τους γονείς και θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

Πηγή: Ημερησία (Χαράς Καλημέρη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου