19/7/10

Πρόσβαση του υποψήφιου στο γραπτό του

Απόφαση Διοικητικού Εφετείου ύστερα από προσφυγή κατά της Πυροσβεστικής


Με γνώμονα τον σεβασμό των δικαιωμάτων, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αποφάσισε ότι οι κρατικές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να δίνουν έγγραφα και πληροφορίες που ζητούν οι πολίτες για υποθέσεις τους. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπόκεινται οι ίδιες σε δικαστικό έλεγχο.
Η απόφαση, που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο, έχει ιδιαίτερη σημασία για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και των διαγωνισμών του Δημοσίου, αφού αφορά ειδικά το δικαίωμα των υποψηφίων να έχουν πρόσβαση στα γραπτά τους, προκειμένου να έχουν πλήρη γνώση για την αξιολόγηση της επίδοσής τους.

Το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας, το οποίο χρειάστηκε να κρίνει μια περίπτωση υποψηφίου πυροσβέστη που ζητούσε να του δοθούν τα γραπτά του για να μάθει τους λόγους της αποτυχίας του στο σχετικό διαγωνισμό, προχώρησε στη διατύπωση ενός σκεπτικού που έχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον. Αφορά, όπως καταγράφεται στη δικαστική απόφαση, συνολικά στην υποχρέωση της διοίκησης και των αρμοδίων κάθε φορά κρατικών υπηρεσιών, να δίνουν έγγραφα και πληροφορίες στους πολίτες, στο πλαίσιο της διαφάνειας που πρέπει να διέπει τις σχέσεις με το κράτος. Και βέβαια, αφορά τη δυνατότητα κάθε υποψήφιου που μετέχει σε εξετάσεις ή σε διαγωνισμούς να μπορεί να βλέπει τα γραπτά του, κι αν η διοίκηση αρνείται να τα δώσει, να έχει την ευχέρεια να προσφύγει δικαστικά και να επιτύχει τον στόχο του.
«Δεν μπορεί, αναφέρεται στην απόφαση, η διοίκηση να αρνείται τη χορήγηση στοιχείων ή πληροφοριών που αιτείται ο πολίτης και ως εκ τούτου υποχρεούται να παράσχει και αντίγραφο του γραπτού δοκιμίου υποψηφίου σε διαγωνισμό». Με αυτό το σκεπτικό, οι δικαστές, υποχρέωσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην κρινόμενη υπόθεση, να δώσει, παρά την άρνησή της, αντίγραφα των γραπτών του υποψηφίου.
Βέβαια το δικαστήριο, δεν μπορεί -κι αυτό ξεκαθαρίζεται με την απόφαση- να υπεισέλθει στην ουσία της αξιολόγησης των γραπτών και της βαθμολογίας που έλαβε ο υποψήφιος γιατί κάτι τέτοιο ούτε στις αρμοδιότητές του είναι, ούτε και μπορεί, πρακτικά, να συμβεί.
Οι δικαστές, προς άρση παρερμηνειών, υποστηρίζουν πως δεν είναι δουλειά των δικαστηρίων να παραγγέλλουν αναβαθμολογήσεις γραπτών ούτε βέβαια να κρίνουν το έργο των εξεταστικών επιτροπών. Ομως είναι υποχρέωση της δικαιοσύνης να επιβάλει στη διοίκηση να κάνει αυτό που οφείλει. Να ικανοποιεί κάθε αίτημα πολίτη για παροχή εγγράφων στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν υπόθεσή του.
Πηγή: Καθημερινή (Ιωαννας Μανδρου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου