8/7/10

Μετεγγραφές με βάση τους βαθμούς

Αλλάζουν τα κριτήρια για να μην υπερφορτωθούν οι κεντρικές σχολές αιχμής 

Αλλάζει τον νόμο για τις μετεγγραφές τις επόμενες μέρες το υπουργείο Παιδείας, περιορίζοντας δραστικά τον συνωστισμό στις κεντρικές σχολές υψηλής ζήτησης μέσω ομαδοποίησης των τμημάτων και επιβολής πρόσθετου βαθμολογικού κριτηρίου για όσους έχουν δικαίωμα μετεγγραφής.
Το ζήτημα των μετεγγραφών βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ενόψει της κατάθεσης των μηχανογραφικών που αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται στις 20 Ιουλίου, καθώς με τον τρόπο που γίνονται σήμερα προκαλούν υπερφόρτωση των κεντρικών σχολών αιχμής και αποψίλωση δεκάδων περιφερειακών.
Κάθε χρόνο ικανοποιούνται 5.000- 6.000 αιτήσεις μετεγγραφών, οι περισσότερες από τρίτεκνες οικογένειες. Εφέτος, με την κατάργηση της βάσης του δέκα που θα οδηγήσει στα περιφερειακά ΤΕΙ περίπου 14.000 περισσότερους υποψηφίους σε σχέση με πέρυσι, ο αριθμός αυτός αναμένεται να εκτιναχθεί.
Εάν λοιπόν δεν εξορθολογιστούν οι μετεγγραφές, πολλά κεντρικά τμήματα δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν το επόμενο έτος λόγω συνωστισμού φοιτητών! Για τον λόγο αυτό πρυτάνεις και πρόεδροι ΤΕΙ έχουν ζητήσει έως και πλήρη κατάργηση των μετεγγραφών, ενώ συζητείται και το ενδεχόμενο επιβολής ποσοστού στις μετεγγραφές τρίτεκνων οικογενειών, που είναι οι περισσότερες, και σήμερα γίνονται άνευ περιορισμού. Αποφασίστηκε κατ΄ αρχάς η εξισορρόπηση της κατάστασης μέσω επιβολής και βαθμολογικού κριτηρίου σε όσους δικαιούνται μετεγγραφή και ομαδοποίηση των αντίστοιχων τμημάτων σε κοντινά πανεπιστήμια, ώστε οι μετεγγραφόμενοι να μοιράζονται σε περισσότερες σχολές. Οι μετεγγραφές θα γίνονται αναλογικά με τον αριθμό εισακτέων κάθε τμήματος, ενώ τα πιο υψηλόβαθμα τμήματα θα δέχονται και τους πιο υψηλόβαθμους από τους αιτούντες μετεγγραφή.
Για παράδειγμα, υποψήφιος από την Αθήνα που δικαιούται μετεγγραφή και εισάγεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (βάση 2009:
15.361 μόρια) μπορούσε με τα περυσινά δεδομένα να κερδίσει 2.418 μόρια και να μετεγγραφεί στο αντίστοιχο Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, που είναι το πλέον υψηλόβαθμο των Οικονομικών Τμημάτων (βάση 2009: 17.779 μόρια). Με το νέο σύστημα η μετεγγραφή θα γίνεται με πρόσθετο κριτήριο την επίδοσή του, σε σύγκριση με τις επιδόσεις των υπολοίπων δικαιούχων μετεγγραφής προς αυτό το Τμήμα. Ετσι θα είναι δυνατόν αντί να μετεγγραφεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο να καταλήξει σε κάποια άλλη Οικονομική Σχολή της Αττικής, π.χ. του Πανεπιστημίου Πειραιά (βάση 2009: 16.938 μόρια) ή του Πανεπιστημίου Αθηνών (16.512 μόρια).
Ποιοι δικαιούνται μετεγγραφή 
Δικαίωμα μετεγγραφής χωρίς ποσοστικό περιορισμό έχουν σήμερα τα μέλη πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, παιδιά θυμάτων της τρομοκρατίας, ορφανοί από έναν ή δύο γονείς, διακριθέντες στον τομέα του αθλητισμού και πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες.
Με ποσοστικό περιορισμό (έως 10% του αριθμού εισακτέων στα περιφερειακά ιδρύματα και έως 5% σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη) επιτρέπονται μετεγγραφές για λόγους οικονομικούς και λόγους υγείας των γονέων. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής έχουν τα τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ.
Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών που έχουν έναν τουλάχιστον αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε ίδρυμα που βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων («τρία ή περισσότερα σπίτια») εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματός τους δεν είναι μεγαλύτερος των 5.000 ευρώ του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των άλλων υποψηφίων. Τα δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου.
Ο δεκάλογος του Μηχανογραφικού
1 Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώνει στο Μηχανογραφικό όσες σχολές επιθυμεί, ακόμη και όλες όσες περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο το πολύ από τα πέντε Επιστημονικά Πεδία.
2 Μπορεί να δηλώνει με όποια σειρά επιθυμεί τις σχολές, ανεξάρτητα από το Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο περιλαμβάνονται.
3 Εχει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν ακολουθεί τη Θεωρητική, τη Θετική ή την Τεχνολογική Κατεύθυνση, να δηλώσει όποιο Επιστημονικό Πεδίο επιθυμεί.
4 Οταν ομως δηλώσει Επιστημονικό Πεδίο που απαιτεί μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Κατεύθυνση που ακολουθεί, τότε χάνει μόρια.
5 Ο υποψήφιος μετέχει στην επιλογή μόνο των τμημάτων για τα οποία δήλωσε προτίμηση, με βασικό κριτήριο τον αριθμό των μορίων που του δίνουν ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας. 
6 Για σχολές που είναι κοινές στα δύο Επιστημονικά Πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος, λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του το μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα μορίων που αντιστοιχούν σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε, ανεξάρτητα από αυτό στο οποίο δήλωσε την προτίμησή του. 
7 Αντιθέτως, για τα τμήματα που είναι κοινά σε δύο Επιστημονικά Πεδία αλλά ο υποψήφιος επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν στο Επιστημονικό Πεδίο που δήλωσε την προτίμηση.
8 Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στην τελευταία θέση εισακτέων κάποιου τμήματος, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο γενικό βαθμό πρόσβασης. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.
9 Αν ο υποψήφιος βάσει των μορίων μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές από αυτές που έχει δηλώσει, τότε θα εισαχθεί σ΄ αυτή που έχει δηλώσει πρώτη. Αν όχι στη δεύτερη, κ.λπ. Για τον λόγο αυτόν η σειρά των προτιμήσεων χρήσιμο είναι να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου.
10 Μετά την οριστική κατάθεσή του Μηχανογραφικού δεν επιτρέπεται αλλαγή, διόρθωση, τροποποίηση ή αντικατάστασή του. Μετά τις 20 Ιουλίου δεν γίνεται δεκτό Μηχανογραφικό για οποιονδήποτε λόγο. 
Προσοχή στα «ανάδελφα» Τμήματα
ΟΣΟΙ υποψήφιοι δικαιούνται μετεγγραφής και ποντάρουν στην αξιοποίησή της θα πρέπει να προσέξουν κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου να μην να εισαχθούν σε κάποιο από τα 47 «ανάδελφα» Τμήματα (μη αντίστοιχα) που υπάρχουν στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ. Είναι προφανές ότι σε τέτοια περίπτωση το δικαίωμα μετεγγραφής θα παραμείνει ανικανοποίητο, εφόσον τα Τμήματα αυτά δεν συνδέονται με κανένα άλλο προς το οποίο να μπορεί να κατευθυνθεί ο υποψήφιος. Οι αντιστοιχίες των Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδαhttp://www.ypepth. gr/el-ec-category5757.htm
Πηγή: Καθημερινή (Νίκος Μάστορας) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου