9/7/10

Η κρίση χτυπάει τους υποψήφιους


Προτιμούν σχολές της περιοχής τους και με επαγγελματική αποκατάσταση

Χρήστου Κάτσικα


Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, στις επιλογές των υποψηφίων βαραίνει η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της. Σε έρευνα πουδιενεργήθηκε τον Μάιο του 2010 καταγράφεται μεγάλο τμήμα υποψηφίων, φέτος μεγαλύτερο από άλλες φορές, που είναι έτοιμοι να κάνουν ένα ρεαλιστικό υπολογισμό και να στραφούν σε σχολές της περιοχής τους, ακόμη και αν αυτές δεν είναι της πρώτης επιλογής τους. 
Για τη στροφή αυτή δεν λαμβάνουν υπ΄ όψιν μόνο τα οικονομικά προβλήματα της οικογένειας αλλά και μια άλλη πλευρά της κρίσης, η οποία δεν επιτρέπει να υπάρχουν πολλές προσδοκίες όσον αφορά την επένδυση στις σπουδές. Και αν μια φορά κι έναν καιρό η εκπαίδευση, το πανεπιστήμιο, το πτυχίο, προβάλλονταν ως «αδιάβροχη επένδυση», για την οποία η οικογένεια δανειζόταν ή πουλούσε «ό,τι είχε και δεν είχε» για να σπουδάσει το παιδί αναμένοντας μια καλή «απόδοση», σήμερα, η ολοένα και αυξανόμενη ανεργία των πτυχιούχων και η μείωση κάθε προσδοκίας για το ξεπέρασμά της έχουν κλονίσει τα πάντα. 

Ποιες επιλογές έκαναν οι υποψήφιοι την προηγούμενη χρονιά; Δάσκαλοι και αστυνομικοί για το Δημόσιο, δικηγόροι και ιατροί η ελληνική παράδοση και μηχανικοί και οικονομολόγοι για τον ιδιωτικό τομέα, αυτές ήταν οι επιλογές των υποψηφίων στις τελευταίες Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι προτιμήσεις τους για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ «φωτίζουν» τον χάρτη των επιλογών σπουδών και βεβαίως των επαγγελματικών προτιμήσεων καθώς και τις αθέατες αλλαγές που συντελούνται. Είναι φανερό ότι η αγωνία για επαγγελματική αποκατάσταση σε ένα περιβάλλον ολοένα και αυξανόμενης ανεργίας έχει πρωτεύοντα ρόλο κατά την επιλογή σπουδών των νέων. 
11 ΑΘΕΑΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο οι πτυχιούχοι:
 1. Φιλοσοφίας Πάτρας εντάχθηκαν στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, όπως και Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
2. Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (κοινό τμήμα των Πεδίων 1ου και 2ου), κατεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, εντάσσονται στο ΠΕ 71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, ενώ της Συνεχούς Εκπαίδευσης στο ΠΕ 72 Εκπαιδευτικών Ενηλίκων. Επίσης πρόσφατα εντάχθηκαν και στο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων. Προσοχή στο αντίστοιχο τμήμα της Κορίνθου, δεν υπάρχει η πρώτη κατεύθυνση. 
3. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου (κοινό τμήμα των Πεδίων 1ου και 5ου) εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο (χωρίς να εξεταστούν στο ΑΟΘ). 
Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο οι πτυχιούχοι: 
4. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών (κοινό τμήμα των Πεδίων 2ου και 4ου) και του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης εντάσσονται στο ΠΕ03 Μαθηματικών. 
5. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών (κοινό τμήμα των Πεδίων 2ου και 4ου) εντάσσονται στο ΠΕ04 Φυσικών. 
6. Γεωγραφίας εντάσσονται στο ΠΕ04 Γεωλόγων για την εκπαίδευση, καθώς και στο ΠΕ Περιβάλλοντος, για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου. 
Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο οι πτυχιούχοι: 
7. Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κοινό τμήμα των Πεδίων 3ου και 4ου) εντάσσονται στο ΠΕ04 Χημικών. 
8. Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων (κοινό τμήμα των Πεδίων 3ου και 4ου) & Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης εντάσσονται στο ΠΕ4 Βιολόγων. 
Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο οι πτυχιούχοι: 
9. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας καθώς και Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (κοινά τμήματα των Πεδίων 4ου και 5ου), εντάσσονται στο ΠΕ09 Οικονομολόγων και εγγράφονται και στο Οικονομικό Επιμελητήριο. 
10. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (κοινό τμήμα των Πεδίων 1ου και 4ου), Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (κοινά τμήματα των Πεδίων 2ου και 4ου) εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής. 
Στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο οι πτυχιούχοι: 
11. Εμπορίας και Διαφήμισης και Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΙ) έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως λογιστές, ενώ εντάσσονται και στο ΠΕ18 για διδασκαλία στα σχολεία (ΕΠΑΛ). 
Πηγή: Τα Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου