14/9/10

Η αναγνώριση στρατιωτικής θητείας στους εκπαιδευτικούς

Οι εργαζόμενοι με κύριο φορέα ασφάλισης το Δημόσιο έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική τους θητεία όποτε οι ίδιοι το επιθυμούν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να κάνουν χρήση του εν λόγω χρόνου ως συντάξιμου είτε για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, είτε απλώς για προσαύξηση της σύνταξης. 
Αυτό το καθεστώς διατηρείται και μετά την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, με συνέπεια να μην υφίσταται καμιά αλλαγή στις περιπτώσεις εξαγοράς στρατιωτικής θητείας για τους δημοσίους υπαλλήλους μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Οσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναγνωριστεί η στρατιωτική θητεία, υπάρχουν δύο κατηγορίες στο Δημόσιο:
Ασφαλισμένοι που υποχρεωτικά πρέπει να καταβάλουν εισφορές για την αναγνώριση. Σε κάθε περίπτωση, συμφέρει η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας εντός του έτους για όσους με αυτόν τον τρόπο θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, ώστε να συνταξιοδοτηθούν με τις ισχύουσες διατάξεις. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουν την αλλαγή των ορίων ηλικίας από 1ης Ιανουαρίου 2011.
Α. Αναγνώριση χωρίς καταβολή εισφορών
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι από τους εργαζομένους στο Δημόσιο συμπλήρωσαν 25 συντάξιμα έτη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997. Για τη συμπλήρωση αυτών των ετών συνυπολογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας. Ειδικότερα για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982 για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζεται μόνο ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.


Για όσους, όμως, έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μετά την 1η Ιανουαρίου 1983, για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζεται ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας αλλά και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο πριν από την ασφάλιση στο Δημόσιο.
Σήμερα είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις των υπαλλήλων εκείνων που παραμένουν σε αυτήν την κατηγορία όσον αφορά την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας. Η μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισμένων στο Δημόσιο μπορεί να αναγνωρίσει τον χρόνο της υπηρεσίας στις Ενοπλες Δυνάμεις με καταβολή εισφορών.
Β. Αναγνώριση με καταβολή εισφορών
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που συμπλήρωσαν ή θα συμπληρώσουν 25 συντάξιμα έτη μετά την 1η Ιανουαρίου 1998. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, προκειμένου να αναγνωρίσουν τον χρόνο στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμο, θα πρέπει να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωθεί 5ετής υπηρεσία στο Δημόσιο.
Πόσα πρέπει να καταβάλει ο ασφαλισμένος
Για εκείνους τους εργαζομένους του Δημοσίου που απαιτείται η καταβολή εισφοράς για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας, για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται καταβάλλεται εισφορά ίση με 6,67% επί του βασικού μισθού που έχει ο εργαζόμενος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Η αναγνώριση συμφέρει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλισμένων

Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας για κύρια σύνταξη συμφέρει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις εργαζομένων με ασφάλιση στο Δημόσιο, ακόμη και εκείνους που καταβάλλουν εισφορά για την αναγνώριση αυτή καθώς η απόσβεση στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Δεν συμφέρει μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει 40 έτη δημόσιας υπηρεσίας. Βέβαια είναι ελάχιστες οι συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει καμία προσαύξηση στη σύνταξη με τον πρόσθετο χρόνο και επομένως δεν υφίσταται λόγος για να προβεί ο εργαζόμενος στην αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας.
Ο εργαζόμενος μπορεί να αναγνωρίσει όποτε ο ίδιος θέλει τον χρόνο στρατιωτικής θητείας. Συμφέρει, όμως, αυτή η αναγνώριση να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα, αφού ο βασικός μισθός αυξάνεται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και έτσι όσο αργότερα τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό το οποίο απαιτείται για την αναγνώριση.
Σε πολλές περιπτώσεις, με την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας ο εργαζόμενος μπορεί να πάρει σύνταξη σε μικρότερη ηλικία από εκείνη που θα έπαιρνε τη σύνταξή του εάν δεν αναγνωρίσει αυτόν τον χρόνο. Συνήθως ο χρόνος που κερδίζει κάποιος εργαζόμενος είναι ίσος με τον χρόνο που αναγνωρίζει.
Η πληρωμή του ποσού για την αναγνώριση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με έκπτωση 10%, είτε σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβούν τους μήνες οι οποίοι αναγνωρίζονται. Προσοχή, καθώς η μείωση του 30% από το 2011 έως 50% το 2015 δεν ισχύει για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας στο Δημόσιο.
Για τους ασφαλισμένους μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 (νέοι ασφαλισμένοι) ισχύουν όσα αναφέρθηκαν. Η μοναδική διαφορά αφορά την εισφορά 6,67%, η οποία και εφεξής υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών και όχι επί του βασικού μισθού.
Σε κάθε περίπτωση συμφέρει η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας εντός του έτους για όσους με αυτόν τον τρόπο θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, ώστε να συνταξιοδοτηθούν με τις ισχύουσες διατάξεις και να αποφύγουν με αυτόν τον τρόπο την αλλαγή των ορίων ηλικίας από το 2011. Δεν ισχύουν, άλλωστε, για το Δημόσιο οι εκπτώσεις στην εξαγορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου