21/10/10

Δωρεάν και τα μεταπτυχιακά;

Η Ολομέλεια του ΣτΕ καλείται να απαντήσει ποια είναι τα όρια της δωρεάν παιδείας που πρέπει να παρέχει το κράτος, καθώς ανώτατοι δικαστές θέτουν ζήτημα αντισυνταγμταικότητας του νόμου 3685/08 με τον οποίο επεβλήθησαν δίδακτρα από φοιτητές μεταπτυχιακών. 
Οι δικαστές διχάστηκαν γύρω από την έκταση της δωρεάν παιδείας, καθώς τρία μέλη υποστήριξαν ότι πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Αντίθετα, 4 μέλη υποστήριξαν ότι η αναζήτηση χρημάτων από φοιτητές μεταπτυχιακών είναι παράνομη και παραβιάζει το Σύνταγμα που κατοχυρώνει ανεπιφύλακτο δικαίωμα δωρεάν παιδείας σε όλες της βαθμίδες της.
Πηγή: Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου