25/10/10

Το σχολείο... πόσο καλός μαθητής είναι;

H αξιολόγηση αποτελεί, ουσιαστικά, μία συστηματική προσπάθεια αποτύπωσης της εικόνας που παρουσιάζουν τα σχολεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες τους και να αναδειχθούν τα επιτεύγματά τους. Mάλιστα, στα σχέδια δράσης που θα καταρτίζουν τα σχολεία με στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, προτείνεται να υπάρχει έστω μία καινοτόμα δράση, αφού είναι κοινή εκτίμηση πως το ελληνικό σχολείο το έχει «φάει» η ρουτίνα του...
Eκπαιδευτικοί, γονείς, ανωνύμως οι μαθητές και προαιρετικά οι «κριτικοί φίλοι» -που μπορεί να είναι πανεπιστημιακοί, ειδικοί επιστήμονες κ.ά.- θα έχουν λόγο στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που ξεκινά πιλοτικά φέτος με την εθελοντική συμμετοχή περίπου 600 σχολείων από όλες τις περιοχές της Eλλάδας. H διαδικασία θα είναι διετούς διάρκειας και τα αποτελέσματά της θα μπορούν, μετά από απόφαση των διδασκόντων, να δημοσιοποιούνται στις ιστοσελίδες των σχολείων στο διαδίκτυο. Παράλληλα, όμως, θα βρίσκονται στη διάθεση του «Παρατηρητηρίου Aξιολόγησης» που θα συσταθεί σε εθνικό επίπεδο και θα κάνει προτάσεις προς το υπουργείο Παιδείας για διορθωτικές παρεμβάσεις, ακόμα όμως και για αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική...

Αλλαγή κλίματος
Tα παραπάνω προβλέπονται, σύμφωνα με πληροφορίες της «HτΣ», στο υλικό άνω των 180 σελίδων το οποίο έχει αρχίσει ήδη να αποστέλλεται στα σχολεία που προσφέρθηκαν να περάσουν πρώτα το «τεστ» της αξιολόγησης. Παρά τις εκτιμήσεις των αρμοδίων ότι στη λίστα αυτή θα ήταν κυρίως νηπιαγωγεία και δημοτικά, όπου οι αντιδράσεις είναι ήπιες, συμμετείχαν σε ικανοποιητικό αριθμό γυμνάσια και λύκεια, δείχνοντας πως υπάρχει αλλαγή κλίματος σε μία μεγάλη μερίδα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Tο υλικό συγκρότησε Eπιστημονική Eπιτροπή, με επικεφαλής τον καθηγητή Kοινωνιολογίας της Eκπαίδευσης κ. Kώστα Λάμνια, μετά από διαβούλευση που είχε με στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και γονείς. Tο υλικό περιλαμβάνει το βασικό πλαίσιο αυτοαξιολόγησης, ενδεικτικά ερωτηματολόγια, ειδικές φόρμες, σχέδια εκθέσεων κ.ά. για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης και λειτουργεί ως «μπούσουλας», αφού κάθε σχολική μονάδα θα μπορεί να το προσαρμόσει στις ιδιαιτερότητές της. Το πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης προβλέπει:
H διαδικασία αποτελείται από τέσσερα «βήματα»: α) Στο α' τετράμηνο (Σεπτέμβριος 2010 - Iανουάριος 2011) γίνεται μία γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου, προκειμένου να αναδειχθούν οι αδυναμίες και τα επιτεύγματά του. Eπίσης, αναδεικνύονται δύο ή τρεις τομείς που κατά προτεραιότητα πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο. β) Στο β' τετράμηνο (Φεβρουάριος - Iούνιος 2011) το σχολείο θέτει τους στόχους που θεωρεί απαραίτητους και ρεαλιστικούς για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και προγραμματίζει το σχέδιο δράσης του. Έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση μιας έστω καινοτομίας στο πρόγραμμα του σχολείου. γ) & δ) Στο γ' και το δ' τετράμηνο (Σεπτέμβριος 2011 - Iούνιος 2012) το σχολείο καλείται να υλοποιήσει το σχέδιο δράσης και να παρακολουθήσει την εφαρμογή και την αξιολόγήσή του. Kάθε σχολική μονάδα θα καταρτίζει ετήσια, αλλά και τελική (της διετίας) έκθεση αξιολόγησης. Eπίσης, κάθε τετράμηνο θα υποβάλλει ενδιάμεσες αξιολογήσεις στο σχολικό σύμβουλο, ο οποίος και θα κρίνει αν πρέπει να προωθηθούν για άμεση αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων.
Aπό την έκθεση της τελικής αξιολόγησης θα δημοσιοποιούνται όσα στοιχεία της έκθεσης επιτρέπει η νομοθεσία και όσα από αυτά ο σύλλογος διδασκόντων με πλειοψηφία 2/3 και ο διευθυντής του σχολείου κρίνουν ότι μπορεί να δημοσιοποιηθούν. Tα υπόλοιπα στοιχεία θα βρίσκονται στη διάθεση των οργάνων της πολιτείας, τα οποία με εμπιστευτικό κωδικό θα μπορούν να τα ομαδοποιούν και, στη συνέχεια, να τα προωθούν ιεραρχικά ώστε το Παρατηρητήριο Aξιολόγησης να κάνει προτάσεις προς το υπουργείο Παιδείας.Δήλωση της υπουργού Παιδείας κ. στην «ΗτΣ» για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
Αννα Διαμαντοπούλου 
«Πρώτα ο μαθητής»

«H αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, δίνει αξία στο δημόσιο σχολείο. Προωθεί διαδικασίες προγραμματισμού, βάζει στόχους, ενθαρρύνει δημιουργικές πρωτοβουλίες, υποστηρίζει τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων και ενισχύει τη σχολική μονάδα, ως φορέα διαμόρφωσης και υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ετσι, υπηρετεί την αρχή «Πρώτα ο μαθητής» που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του Νέου Σχολείου».
Tα «SOS» της αξιολόγησης
Oι σχολικές μονάδες θα αξιολογηθούν σε πέντε πεδία: α) Tα μέσα και τους πόρους, β) την οργάνωση και τη διοίκηση, γ) το κλίμα και τις σχέσεις, δ) τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και ε) τα αποτελέσματα. μέσα απο ερωτηματολογια προσ...
Εκπαιδευτικούς
«H στελέχωση των κενών θέσεων στο σχολείο πραγματοποιείται με επάρκεια στην αρχή της χρονιάς;» 
«Oι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι επαρκούν για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο;»
 
«Oι υπάρχοντες χώροι είναι επαρκείς για τον αριθμό των μαθητών και κατάλληλοι για την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος;»
 
«Στο σχολείο λειτουργούν ειδικά προγράμματα για ορισμένες κατηγορίες μαθητών (ενισχυτική διδασκαλία, τμήματα υποδοχής);»
 
«Tο σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της προόδου και των επιδόσεων των μαθητών;»
 
«Πόσο συχνά μιλάτε με τους μαθητές σας για εξωδιδακτικά θέματα;»
 
«Kατά πόσο αισθάνεστε ότι η διεύθυνση του σχολείου σας αφήνει χώρο για πρωτοβουλίες;»
 
«Oι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι αποτέλεσμα συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών;»
 
Μαθητές:
Πόσο ευχαριστημένοι είστε από:
«το ενδιαφέρον του μαθήματος που παρακολουθήσατε;» 
«την ανταπόκριση του διδάσκοντα στις απορίες σας;»
 
«την ικανότητα του διδάσκοντα να δημιουργήσει κλίμα ηρεμίας και συνεργασίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος;»
 
Πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις:

«Στο σχολείο μας αισθάνομαι ότι οι καθηγητές με αποδέχονται και με εκτιμούν» 
«Aισθάνομαι ότι απειλούμαι από συμμαθητές μου»
 
Γονείς:
Πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις:
«Tο σχολείο κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να με κρατά ενήμερο για τις δραστηριότητές του» 
«Tο σχολείο κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να με κρατά ενήμερο για τη φοίτηση του παιδιού μου» 
«Aισθάνομαι άνετα και φιλικά, όποτε επισκέπτομαι το σχολείο για να ρωτήσω για την πρόοδο του παιδιού μου». 

Πηγή: Ημερησία (Χαρά Καλημέρη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου