8/10/10

Η υπουργός Παιδείας για την εκπαίδευση


Σε απάντηση του κύριου άρθρου της «Ε» στις 4/10/2010, η υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έστειλε την ακόλουθη επιστολή:


...Σε 800 δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα -τα πολυπληθέστερα της χώρας (30% του μαθητικού πληθυσμού)-, η λειτουργία των οποίων ξεκίνησε ήδη (μετά από σχεδιασμό και προετοιμασία 7 μηνών), δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις σύγχρονες τάσεις της αγωγής, όπως η Αγωγή Υγείας (Α' τάξη), η Υγιεινή Διατροφή (Β' τάξη), η Κυκλοφοριακή Αγωγή (Γ' τάξη) και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Δ' τάξη). Εισάγεται η διδασκαλία των Αγγλικών από την Α' Δημοτικού και η Πληροφορική, με απώτερο στόχο τη σύνδεσή τους με κρατική πιστοποίηση. Αυξάνονται οι ώρες της Φυσικής Αγωγής. Ενισχύονται οι ώρες των αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) και η διδασκαλία τους ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί. Εισάγεται δε το πρόγραμμα της φιλαναγνωσίας για την εξοικείωση του μαθητή με το βιβλίο και την ανάγνωση και τη σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης του με το λογοτεχνικό βιβλίο. Αυτή η σχέση θα βοηθήσει το μαθητή να αναπτύξει την κριτική και δημιουργική του σκέψη, να δραστηριοποιήσει τη φαντασία του και την εφευρετικότητά του, να εμπλουτίσει την αισθητική του καλλιέργεια, να δοκιμάσει τα συναισθήματά του, να καλλιεργήσει τη γλωσσική του έκφραση με έμμεσο και βιωματικό τρόπο, και εν κατακλείδι να συγκροτήσει ολόπλευρα την προσωπικότητά του...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου