19/11/10

Διώχνουν από τα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ τους μαθητές που δεν μπορούν να πληρώσουν τα μεταφορικά

Το Υπουργείο Παιδείας θα λειτουργήσει για το τρέχον σχολικό έτος τα τμήματα εκείνα για τα οποία δεν απαιτείται δαπάνη μεταφοράς των μαθητών
Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο είναι αληθινό. Το Υπουργείο Παιδείας κόβει τη δαπάνη μεταφοράς των μαθητών που φοιτούν στα ΤΑΔ – ΕΤΑΔ  λέγοντας στις οικογένειες των μαθητών ότι έχουν δυο επιλογές: ή να πληρώσουν από την τσέπη τους τη μετακίνηση των παιδιών τους ή να διακόψουν τη φοίτησή τους στα σχολεία αυτά! 
 Με σημερινό Έγγραφο του Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας κ. Στυλιανού Δασκαλάκη ενημερώνονται οι Διευθυντές των σχολείων ότι «το Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα  λειτουργήσει για το τρέχον σχολικό έτος τα  Τμήματα  εκείνα  για τα οποία  δεν απαιτείται  δαπάνη  μεταφοράς των μαθητών». Σύμφωνα με το «εξαιρετικά επείγον» Έγγραφο  «με ευθύνη των Διευθυντών των Σχολείων ( Γυμνασίων και Λυκείων )  Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ , πρέπει να ζητηθεί από τους γονείς /κηδεμόνες των μαθητών που φοιτούν σε αυτά , να καταθέσουν  υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν.1599/1986 , ότι έλαβαν γνώση  για τη μη ύπαρξη  δρομολογίων μεταφοράς και ότι   επιθυμούν ή όχι  τη συνέχιση της φοίτησης του εγγεγραμμένου μαθητή στο αντίστοιχο  Άθλημα. Οι Διευθυντές των Σχολείων  , αφού συγκεντρώσουν   τις υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων να αποστείλουν μέχρι  19-11-2010 στα κατά τόπους Γραφεία Φυσικής Αγωγής  συγκεντρωτική  κατάσταση ( Σχολείο - Άθλημα  - Επώνυμο –Όνομα –Πατρώνυμο- Τάξη –Μητρώο) των  μαθητών οι οποίοι  επιθυμούν ή όχι  να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ  για το τρέχον σχολικό έτος.


Το έγγραφο:ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ

           Μαρούσι:   16-11-2010

    Αρ. Πρωτ:   144766 / Γ4 ΠΡΟΣ:

Περιφερειακές  Διευθύνσεις Eκπ/σης της Χώρας
Προϊσταμένους Παιδαγωγικής  και Επιστημονικής  καθοδήγησης  Β/θμιας   Εκπαίδευσης
  Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας Εκπ/σης
(κοινοποίηση δια μέσω Προϊσταμένων Παιδαγωγικής  και Επιστημονικής καθοδήγησης Β/θμιας   Εκπαίδευσης)
Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης της Χώρας
Γραφεία Φυσικής Αγωγής   της Χώρας

ΘΕΜΑ :  «Ενημέρωση σχετικά  με  τις μετακινήσεις των μαθητών που φοιτούν στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ»
           Προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση  στην έναρξη λειτουργίας  των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων και Λυκείων της Χώρας, το Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα  λειτουργήσει για το τρέχον σχολικό έτος τα  Τμήματα  εκείνα  για τα οποία  δεν απαιτείται  δαπάνη  μεταφοράς των μαθητών ( την ευθύνη της οποίας  έχει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού )

          Καλείστε να ενημερώσετε  άμεσα  , για τα ανωτέρω,  τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων στα οποία εδρεύουν Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης  Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής  σας  , ούτως ώστε  να  λάβουν γνώση  οι   γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που φοιτούν σε αυτά.
          Επειδή   η  παραπάνω εξέλιξη  μπορεί να  τροποποιήσει  τον  αριθμό των  φοιτούντων μαθητών, απαιτείται  επικαιροποιημένη  αριθμητική αποτύπωση  του μαθητικού δυναμικού  των Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ   της περιοχής  αρμοδιότητάς  σας.
          Με ευθύνη των Διευθυντών των Σχολείων ( Γυμνασίων και Λυκείων )  Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ , πρέπει να ζητηθεί από τους γονείς /κηδεμόνες των μαθητών που φοιτούν σε αυτά , να καταθέσουν  υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν.1599/1986 , ότι έλαβαν γνώση  για τη μη ύπαρξη  δρομολογίων μεταφοράς και ότι   επιθυμούν ή όχι  τη συνέχιση της φοίτησης του εγγεγραμμένου μαθητή στο αντίστοιχο  Άθλημα.
          Οι Διευθυντές των Σχολείων  , αφού συγκεντρώσουν   τις υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων να αποστείλουν μέχρι  19-11-2010 στα κατά τόπους Γραφεία Φυσικής Αγωγής  συγκεντρωτική  κατάσταση ( Σχολείο - Άθλημα  - Επώνυμο –Όνομα –Πατρώνυμο- Τάξη –Μητρώο) των  μαθητών οι οποίοι  επιθυμούν ή όχι  να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ  για το τρέχον σχολικό έτος.
          Οι  Προϊστάμενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής , λαμβάνοντας υπόψη  τις παραπάνω  καταστάσεις  ,  θα πρέπει , στον πίνακα που θα  αποστείλει  η Υπηρεσία μας   σε ηλεκτρονική μορφή,  να επιλέξουν  στη στήλη  « Φοίτηση »  την ένδειξη ΝΑΙ σε όσους μαθητές επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους  στο Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ ,   ή ΟΧΙ  σε εκείνους  που δεν το  επιθυμούν λόγω μη εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς. 
            Ο  πίνακας   ( ηλεκτρονικής μορφής)   θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένος στη Δ/νση Φυσικής Αγωγής  στο e-mail:phys3@ypepth.gr   μέχρι  22-11-2010.
            Παράλληλα   μπορείτε  να  αναζητήσετε  εναλλακτικές λύσεις  μεταφοράς  - εάν  υπάρχουν-  σε συνεργασία   με άλλους  θεσμικούς  φορείς .
                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
                                                              ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου