6/12/10

Προϋπολογισμός 2011: Δύο δισεκατομμύρια λιγότερα για την Παιδεία!

Η κυβέρνηση μειώνει κατά 1,903 δισεκατομμύρια το συνολικό προϋπολογισμό για την Παιδεία, δηλαδή κατά 21,9% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2010!
Εκρηκτικά θα είναι τα προβλήματα στην Παιδεία την επόμενη χρονιά, αφού η κυβέρνηση μειώνει, σχεδόν, κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ τα κονδύλια απ' τον προϋπολογισμό. Προβλέπεται μείωση κονδυλίων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στην Ερευνα και στον τομέα των αποδοχών των εκπαιδευτικών και στις τρεις βαθμίδες Εκπαίδευσης, σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2010. Μόνο στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης αυξάνεται η χρηματοδότηση, αφού η ενίσχυσή της αποτελεί βασικό στόχο του κεφαλαίου για τη δημιουργία φθηνού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού.
 Συγκεκριμένα, για την Παιδεία προϋπολογίζονται, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ΤΠ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ) 6,852 δισ. ευρώ, που σε ποσοστό μεταφράζεται κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Για το 2011 προβλέπονται από τον ΤΠ 6,271 δισ. ευρώ, δηλαδή μείωση κατά 17,6% ευρώ σε σχέση με τον ΤΠ του 2010. Το ποσό απ' το ΠΔΕ είναι μειωμένο κατά 50,6%. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την Παιδεία (ΤΠ και ΠΔΕ) είναι μειωμένος, σε σχέση με αυτόν του 2010, κατά 1,903 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 21,9%.
Σημειώνουμε ότι για το έτος 2010 είχαν προϋπολογισθεί 8,756 δισ. ευρώ μαζί με το ποσό από το ΠΔΕ (που ήταν 1,145 δισ. ευρώ). Με το μνημόνιο και το πρόγραμμα σταθερότητας ο τακτικός προϋπολογισμός έπεσε στα 6,9 δισ. ευρώ, αλλά στην πραγματικότητα θα δοθούν μόνο 6,478 δισ. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ίδιου του προϋπολογισμού.
Η υλοποίηση του ΠΔΕ του 2010 θα αγγίξει το ποσό των 1,145 δισ. ευρώ που προβλεπόταν. Να σημειώσουμε, όμως, ότι μέσω του ΠΔΕ υλοποιήθηκαν οι κύριοι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για το λεγόμενο «νέο» σχολείο, με αιχμή το ολοήμερο, το σπάσιμο του ενιαίου αναλυτικού προγράμματος, την εισαγωγή των δεξιοτήτων και τη στρατηγική της Διά Βίου Μάθησης από το Δημοτικό, την παραπέρα άλωση των εργασιακών σχέσεων.
Ως προς τους συγκεκριμένους τομείς της Εκπαίδευσης, η κατάσταση έχει ως εξής:
Απαξίωση και διάλυση του δημόσιου σχολείου
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υπάρχει μείωση προβλεπόμενων δαπανών σε σχέση με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του 2010 κατά τουλάχιστον 50% (από 191 εκατ. ευρώ σε 96 εκατ.). Αυτές οι δαπάνες αφορούν τις λειτουργίες των σχολείων που ήδη πέρασαν από «φωτιά και σίδερο» το 2010 και η κατάσταση θα γίνει εκρηκτική στη λειτουργία, τις υποδομές, με άμεση την επιβάρυνση των γονιών. Ηδη σε πολλά σχολεία υπάρχει πρόβλημα κάλυψης των λειτουργικών εξόδων και οι γονείς «καλούνται» να πληρώσουν απ' την τσέπη τους για το «δωρεάν» σχολείο. Οι γονείς θα κληθούν να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη με την ανταποδοτική λειτουργία του σχολείου, που προωθείται με τα σχέδια για το «νέο» σχολείο και τον «Καλλικράτη», μέσω των οποίων ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες για χορηγούς. Το αποτέλεσμα θα είναι η συρρίκνωση των λειτουργιών και των υποδομών των σχολείων.
Το κονδύλι για τις αποδοχές των εκπαιδευτικών εμφανίζεται μειωμένο σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά 697 εκατομμύρια ευρώ, ποσοστιαία μείωση κατά περίπου 24%. Αυτό σημαίνει αποφασιστική μείωση των αποδοχών και ραγδαία διεύρυνση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Επίσης, μεταφράζεται και σε μείωση προσωπικού, αφού θα προσλαμβάνεται ένας δημόσιος υπάλληλος για κάθε πέντε που συνταξιοδοτούνται. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στο «νέο» Λύκειο που «οραματίζεται» το υπουργείο Παιδείας θα δίνεται βάση σε ορισμένα μαθήματα και θα μειωθούν δραστικά κάποια άλλα.

Στο δρόμο για το Πανεπιστήμιο ΑΕ
Ανώτατη Εκπαίδευση: 
Τα κονδύλια για τα Πανεπιστήμια μειώνονται κατά 40 εκατ., ενώ για ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ κατά 88 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η χρηματοδότηση για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα είναι μικρότερη κατά 177,745 εκατ. ευρώ και για την τεχνολογική κατά 74 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με το 2010. Στον τομέα των αποδοχών του προσωπικού τα κονδύλια μειώνονται κατά 36 εκατομμύρια ευρώ στα ΤΕΙ και 143 εκατομμύρια στα Πανεπιστήμια.
Χαρακτηριστικό είναι ότι, ακόμα και στον προϋπολογισμό, φαίνεται η κατεύθυνση για Πανεπιστήμια και ΤΕΙ που θα λειτουργούν ως επιχειρήσεις με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα. Τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αποτυπώνονται ως επιχειρήσεις με στοιχεία για πλεόνασμα - έλλειμμα, αξιοποίηση μετοχών και επενδύσεις κλπ. Επίσης, η μείωση των κονδυλίων για τα ιδρύματα απ' τον προϋπολογισμό έχει σχέση και με τη γενικότερη στόχευση για μικρότερη κρατική χρηματοδότηση, παρά τις αυξομειώσεις των τελευταίων ετών. Κεντρική κατεύθυνση είναι η μεγαλύτερη σύνδεση με τις επιχειρήσεις, η εύρεση πόρων απ' την «αγορά», ακόμα και για τη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών και των σπουδαστών.
Οι μειώσεις στον τομέα των αποδοχών του προσωπικού αποτυπώνει ευδιάκριτα τις αλλαγές που επεξεργάζονται για τις εργασιακές σχέσεις στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Σκοπός είναι η διεύρυνση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και με τις προτάσεις για το νέο νόμο - πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, όπου, για παράδειγμα, η βαθμίδα του λέκτορα, στους πανεπιστημιακούς, μετατρέπεται σε μια καθαρή ελαστική εργασιακή σχέση, που αντικαθιστά τον καθηγητή που έχει προσληφθεί με βάση το ΠΔ 407.
Μόνο Ερευνα με άμεσο εμπορικό όφελος
Ερευνα:
 Στον προϋπολογισμό έχουμε μείωση των κονδυλίων κατά 16,5 εκατομμύρια ευρώ που θα αποτυπωθούν στους προϋπολογισμούς των ερευνητικών κέντρων και των Πανεπιστημίων. Η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης ανοίγει τους δρόμους για να κατευθυνθεί η ερευνητική δουλειά στην άμεση εποπτεία και στόχευση των επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση σκοπεύει να χρηματοδοτεί κυρίως την «ανταγωνιστική» Ερευνα, δηλαδή την Ερευνα που ζητούν οι επιχειρήσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι το καλοκαίρι, στην παρουσίαση σχεδίου νόμου για την Ερευνα, το υπουργείο ζήτησε απ' τους επιχειρηματίες να διατυπώσουν τις απαιτήσεις τους, ώστε να γίνουν η επίσημη «εθνική» πολιτική για την Ερευνα. Επιπλέον, κατεύθυνση είναι να γενικευτούν οι συμπράξεις ερευνητικών κέντρων και Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις, ενώ σκοπός είναι να παραδοθούν και οι υποδομές των ερευνητικών κέντρων (τα οποία θα λειτουργούν με κριτήρια «ανταγωνιστικότητας») στις επιχειρήσεις. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι θα πληρώνουν για επιστημονική έρευνα που, κατά κύριο λόγο, θα έχει βασικό προσανατολισμό την κερδοφορία του κεφαλαίου, το οποίο θα έχει τον πρώτο λόγο. Η Ερευνα χωρίς άμεσο εμπορικό όφελος θα μειωθεί στο ελάχιστο.
Ενίσχυση της Διά Βίου Μάθησης (Εκμετάλλευσης)...
Διά Βίου Μάθηση:
Ενας απ' τους ελάχιστους τομείς που δε μειώνονται, αλλά αυξάνονται τα κονδύλια είναι η Διά Βίου Μάθηση (κατά 4,5 εκατ. ευρώ). Η ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης είναι κεντρική επιλογή της κυβέρνησης και παίζει βασικό ρόλο στην πορεία των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην Παιδεία, που συνδέονται με τις αναδιαρθρώσεις στην εργασία. Με την ενίσχυση της Διά Βίου Μάθησης εξυπηρετούνται άμεσα οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες ζητούν συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων για να ανταποκρίνονται στα σχέδιά τους για μεγαλύτερη κερδοφορία. Η Διά Βίου Μάθηση δεν έχει καμία σχέση με την Παιδεία και την εξέλιξη της γνώσης. Πρόκειται για προγράμματα διά βίου εκμετάλλευσης που θα συνδέονται και θα συνδεθούν ακόμα περισσότερο με την Ανώτατη Εκπαίδευση, ώστε να παράγεται μαζικά ένα ευέλικτο και φθηνό εργατικό δυναμικό.
...και καλές σχέσεις με την εκκλησία
Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων:
Το ποσό για τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων αυξάνεται, γεγονός που δείχνει πως η κυβέρνηση δε θέλει να διασαλεύσει, ούτε στο ελάχιστο, τις σχέσεις της με την εκκλησία.

Πηγή: Ριζοσπάτης Τ. Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου