7/12/10

Αναγνώριση, 28 χρόνια μετά, επαγγελματικών δικαιωμάτων

24 ειδικότητες ΤΕΙ, 2 ΑΕΙ
 Στην τελική ευθεία βρίσκεται, πλέον, η πολυπόθητη αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων των ΤΕΙ που εκκρεμούσαν εδώ και 28 χρόνια!  Τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν 24 ειδικότητες των ΤΕΙ αλλά και δύο πανεπιστημιακών (Βιολογίας, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών) επιτέλους υπεγράφησαν από τον αρμόδιο υφυπουργό Παιδείας, Γιάννη Πανάρετο, και έχουν σταλεί -όπως ανακοινώθηκε- στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης, ώστε με τη σειρά της να τα προωθήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον απαραίτητο νομικό έλεγχο.
Τα διατάγματα, για τα οποία τα ΤΕΙ είχαν προειδοποιήσει ότι θα έκλειναν αν δεν εκδίδονταν σύντομα -καθώς ήδη είχε εκπνεύσει η προθεσμία του Σεπτεμβρίου που ο ίδιος ο κ. Πανάρετος είχε ορίσει-, θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας της χώρας, ενώ επηρεάζουν και τις σχέσεις ΤΕΙ-Πανεπιστημίων λόγω των κοινών αρμοδιοτήτων σε αρκετά επαγγέλματα. Η δε είσοδος στην αγορά και των αποφοίτων των κολεγίων έχει επιτείνει τη σύγχυση και τον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:
α) οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ θα έχουν δικαίωμα ευρείας επαγγελματικής δραστηριοποίησης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,
β) η άδεια άσκησης επαγγέλματος θα χορηγείται από τα διευρυμένα, πλέον, επιμελητήρια των αρμόδιων κλάδων,
γ) η επαγγελματική εξέλιξη στα διάφορα επίπεδα ευθύνης, π.χ. συνήθη έργα και προχωρημένα έργα, θα γίνεται ύστερα από πιστοποίηση των απαραίτητων γνώσεων και εμπειρίας στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και τους αρμόδιους φορείς.
Οι ειδικότητες που αναγνωρίζονται αφορούν πτυχιούχους:
1. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Οικολογίας και Περιβάλλοντος.
2. Κλωστοϋφαντουργίας, Οχημάτων, Τεχνολογίας Αεροσκαφών και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.
3. Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.
4. Ναυπηγικής.
5. Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
6. Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών.
7. Πολιτικών Δομικών Εργων, Πολιτικών Εργων Υποδομής, Τοπογραφίας, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας.
8. Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων.
Πηγή: Ελευθεροτυπία (Άννα Ανδριτσάκη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου