7/12/10

Ραγδαία αύξηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων και διευρυνόμενη απήχηση στη διεθνή κοινότητα

Εικόνα προόδου για την Ελλάδα, καταγράφει μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), που αποτυπώνει την επιστημονική συγγραφική δραστηριότητα από το 1993 ως και το 2008, σε διεθνή περιοδικά.
Στη δυσχερή οικονομική συγκυρία, και την κατήφεια των στοιχείων που συνήθως τη συνοδεύουν, το ΕΚΤ αποκαλύπτει ότι στο επιστημονικό πεδίο κάτι «κινείται»: συγκεκριμένα, το 2008 η Ελλάδα «εκπροσωπήθηκε» με 10.562 επιστημονικές δημοσιεύσεις, αριθμό τετραπλάσιο σε σχέση με αυτόν του 1993. Ο αριθμός είναι σε συνεχή ανοδική πορεία καθ΄ όλη την περίοδο 1993 – 2008, η οποία και τίθεται στο μικροσκόπιο, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να παρουσιάζει έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης στον κατάλογο των 27 χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των 30 χωρών – μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Με δεδομένο ότι οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά συνιστούν από τους πλέον σημαντικούς δείκτες «μέτρησης» της έρευνας, στα αποτελέσματα γίνεται ειδική μνεία στην επίδοση της χώρας ως προς τον πληθυσμό της. Το 2007, με 820 δημοσιεύσεις ανα 1 εκατ. κατοίκους, η Ελλάδα κατατάσσεται 17η στη λίστα των χωρών - μελών του ΟΟΣΑ, ξεπερνώντας χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία και η Ισπανία!
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ελλήνων ερευνητών επικεντρώνεται στις «Φυσικές Επιστήμες» (51,4% κατά την πενταετία 2004 – 2008), ενώ το πεδίο «Ιατρική και Επιστήμες Υγείας» αποσπά επίσης σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 37,5%, επί του συνόλου των ελληνικών δημοσιεύσεων, την ίδια χρονική περίοδο. Έπεται η «Μηχανική και Τεχνολογία», με 23,7%.
Τα αποτελέσματα αντανακλούν, επίσης, αύξηση της αναγνωρισιμότητας και απήχησης των ελληνικών δημοσιεύσεων στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, με βασικό γνώμονα τον αριθμό των αναφορών από άλλους επιστήμονες.
Η μελέτη «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993 – 2008 : βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιευμάτων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά» πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε τέτοια χρονική έκταση, ενώ καλύπτει τους κυριότερους (70) φορείς που παράγουν δημοσιεύσεις_ με τα Πανεπιστήμια να κρατούν ασφαλώς κυρίαρχο ρόλο, με μερίδιο 80,8% επί των δημοσιεύσεων.
Διατίθεται με ανοικτή πρόσβαση, στη διεύθυνση http://www.ekt.gr/metrics/, σε μορφή e-book.
Πηγή: Το Βήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου