20/12/10

Τι αλλάζει για τους τρίτεκνους...


Το τελικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου για την υγεία, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή στις αρχές Ιανουαρίου, προβλέπει μεταξύ άλλων την αλλαγή ρυθμίσεων για τις τρίτεκνες οικογένειες.
Στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί καταβάλλεται, μέχρι αυτό να συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας του, επίδομα ύψους 177 ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα της οικογένειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή παραμονή στην Ελλάδα. Επίσης, στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία παιδιά χορηγείται μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της, κάτω των 23 ετών, το οποίο ισούται με το επίδομα που καταβάλλεται για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας και καθορίζεται από 1-1-2011 στο ποσό των 44 ευρώ.

Στους πολύτεκνους καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού 44 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ. Στη μητέρα που δεν δικαιούται πλέον το παραπάνω επίδομα χορηγείται ισόβια σύνταξη ποσού 102 ευρώ. Στις πολύτεκνες οικογένειες, από 1-1-2011 και για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται το επίδομα τρίτου παιδιού δεν θα καταβάλλεται το επίδομα παιδιού πολύτεκνης οικογένειας.
Πηγή: Πατρίς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου