1/12/10

Έρχεται ο θεσμός του "μέντορα"

Με τη σοφία και την πολύτιμη εμπειρία των παλαιότερων εκπαιδευτικών θα πορεύονται πλέον οι νεοδιοριζόμενοι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές. Ετσι κάθε νεοδιοριζόμενος θα έχει τον "μέντορά" του, για τα δυο πρώτα χρόνια, ο οποίος θα τον συμβουλεύει, θα τον στηρίζει σε θέματα διδακτικά, παιδαγωγικά, ψυχολογικά αλλά και διοικητικά. Στόχος είναι, ο "μέντορας" να λειτουργεί ως πρότυπο για κάθε νέο εκπαιδευτικό, που θα τον βοηθάει στην ομαλή ένταξή του στη σχολική πραγματικότητα. 
Ο θεσμός του "μέντορα" τέθηκε χτες σε διαβούλευση από το υπουργείο Παιδείας, ώστε το επόμενο διάστημα να ρυθμιστεί το θέμα και νομοθετικά. Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, ο μέντορας θα πρέπει να έχει πενταετή διδακτική προϋπηρεσία και θα είναι εκπαιδευτικός με μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία, καθώς και αυξημένα προσόντα, τα οποία οριοθετούνται ως εξής:
-  Επιστημονικό υπόβαθρο με έμφαση στην παιδαγωγική-διδακτική κατάρτιση.
-  Επάρκεια στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

-  Εμπειρία σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα.
-  Γνώση της κουλτούρας και των ιδιαίτερων συνθηκών άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή εργασίας του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού. Σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια καταρτίζονται, ύστερα από τον έλεγχο των σχετικών αιτήσεων, με βάση τον υπηρεσιακό φάκελο του μέντορα και τα παραστατικά για την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων, οι πίνακες υποψηφίων μεντόρων, ξεχωριστά για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο μέντορας για κάθε νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό θα επιλέγεται από τον τελικό πίνακα και θα ορίζεται από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο σε συνεργασία με το διευθυντή της σχολικής μονάδας.
Πηγή: Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου