2/1/11

Στα...θρανία 150.000 εκπαιδευτικοί


Στα θρανία επιστρέφουν τους επόμενους μήνες 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης για το νέο σχολείο. Το έργο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το Δεκέμβριο του 2013, θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της καθημερινότητας των εκπαιδευτικών, συνδυάζοντας τη διά ζώσης με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά και την αξιοποίηση έντυπου και ψηφιακού υλικού.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2011, που θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή, έτσι ώστε από το Σεπτέμβριο, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, να ξεκινήσει κανονικά η υλοποίησή του. Θα αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνολογικής εκπαίδευσης, με στόχο να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, την υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, την παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ιδιαίτερα του διαδραστικού πίνακα, την αποτελεσματική εμπέδωση της διδακτέας ύλης από τους μαθητές, τη συνεργασία με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία και την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

«Είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί από το υπουργείο Παιδείας και για το οποίο έχει προηγηθεί διαβούλευση. Με αυτόν τον τρόπο καταγράφηκαν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών, ώστε η επιμόρφωση να γίνει πάνω σε τομείς που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι έχουν ανάγκη», τόνισε ο προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Στέλιος Τσιπούρας, και πρόσθεσε πως από την περιοχή ευθύνης του φορέα θα συμμετέχουν 30.000 εκπαιδευτικοί.
Παιχνίδια ρόλων και ντιμπέιτ
Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα όπως η εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων, ήτοι ομαδικές εργασίες, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, «projects», παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, δημόσιες συζητήσεις (debates), εκπαίδευση μέσα απ' την τέχνη, σύνδεση του σχολείου με τις διαδικασίες της διά βίου μάθησης, ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης, καθώς και των οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργατικότητα, προγραμματισμός ενεργειών, εξοικείωση με τις τέχνες, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα του «μαθαίνω να μαθαίνω») και παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στη σχολική τάξη.
«Η επιμόρφωση είναι αναγκαίο και ζητούμενο για τον κλάδο. Για μας κάθε τέτοιου είδους πρωτοβουλία είναι πάντα ευπρόσδεκτη, αρκεί να μπορεί να προσαρμοστεί στην καθημερινότητα των εκπαιδευτικών», τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων «Αριστοτέλης», Νίκος Φασφαλής.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που είναι υποχρεωτική θα γίνεται σε τμήματα μάθησης, ανάλογα με την ειδικότητά τους και ανά νομό. Για τις ανάγκες μάλιστα της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος θα γίνει σε πρώτο στάδιο η επιλογή των 34 εμπειρογνωμόνων εκπαιδευτικής πρακτικής και εφαρμογών, καθώς και των 500 επιμορφωτών (β΄ επιπέδου), οι οποίοι, αφού προηγουμένως παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια, θα κληθούν να επιμορφώσουν τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των εμπειρογνωμόνων θα μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους έως τις 20 Ιανουαρίου στην ιστοσελίδα του προγράμματοςwww.epimorfosi.edu.gr, ενώ στον ίδιο δικτυακό τόπο θα υποβάλλονται έως τις 4 Ιανουαρίου και οι αιτήσεις για τους επιμορφωτές β' επιπέδου.
Πηγή: Αγγελιοφόρος (ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου