8/1/11

Και οι εταιρείες θα ιδρύουν φροντιστήρια


Το πράσινο φως στην ίδρυση φροντιστηρίων και από εταιρίες ανάβει ουσιαστικά το υπουργείο Παιδείας με την τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου. 
Έτσι, επεκτείνεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας φροντιστηρίων - πέραν των φυσικών προσώπων - και σε εταιρίες, για λόγους εναρμόνισης του εσωτερικού δικαίου με την οδηγία 2006/123/ΕΚ με την οποία ρυθμίζεται η παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. 
Για να μπορεί, όμως, ένα νομικό πρόσωπο να ιδρύσει φροντιστήριο στην Ελλάδα θα πρέπει σωρευτικά να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η έδρα να βρίσκεται σε χώρα - μέλος της ΕΕ
β) στους σκοπούς του καταστατικού του να περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης και 
γ) να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. 

Πηγή: alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου