29/1/11

Κομισιόν: Η εκπαίδευση είναι εμπόρευμα, προσαρμόστε το δίκαιο σας


Η Κομισιόν ζήτησε χθες με επιστολή της από την Ελλάδα (αιτιολογημένη γνώμη) να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της προς την κοινοτική, τη σχετική με την εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης και ειδικότερα στους τομείς της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία τα ιδιωτικά κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν υποχρεώσεις στη χώρα, οι οποίες δεν συμβιβάζονται προς την κοινοτική νομοθεσία, όπως π.χ. η υποχρεωτική κατάθεση εγγυητικής επιστολής καθορισμένου ποσού (500.000 ευρώ) ανεξαρτήτως του αναμενόμενου αριθμού εγγραφών ή του αριθμού των ατόμων που προτίθενται ν' απασχολήσουν.
Επίσης η ελληνική νομοθεσία περιορίζει το δικαίωμα των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με αυτά και είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη - μέλη, να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης στο πλαίσιο εκπαιδευτικών συμφωνιών δικαιόχρησης (σ.σ.: προγράμματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση τίτλων σπουδών από αυτά στο εξωτερικό, προσφέρονται στην Ελλάδα από ελληνικά κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης).

Σύμφωνα με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο συμφωνιών δικαιόχρησης αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος του κράτους - μέλους, στο οποίο βρίσκεται το ίδρυμα που απονέμει το σχετικό δίπλωμα. Οι κανόνες που ισχύουν για όλες αυτές τις περιπτώσεις στην Ελλάδα εμποδίζουν τόσο τους παρόχους υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης που είναι ήδη εγκατεστημένοι στην Ελλάδα όσο και εκείνους από άλλες κοινοτικές χώρες που θα ήθελαν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.
Όλες αυτές οι περιπτώσεις, με τα εμπόδια που προβάλλει η Ελλάδα, έχουν ως συνέπεια τον αρνητικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς περιορίζουν δραστικά τις επιλογές δυνατότητες επιλογών των Ελλήνων σπουδαστών. Η Ελλάδα οφείλει να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της Κομισιόν, ειδάλλως αυτή έχει το δικαίωμα να προσφύγει εναντίον της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο, όπως έχει πράξει και σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν (23.10.2008 και 4.12.2008), θα την καταδικάσει.
Πηγή: Αυγή (Δαράτος Γ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου