25/1/11

Έρευνα για τον χρόνο ομιλίας των εκπαιδευτικών


Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα αναφορικά με το χρόνο ομιλίας των εκπαιδευτικών, ο οποίος θεωρείται βασικός παράγοντας στην αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση. Η μείωση του χρόνου ομιλίας του εκπαιδευτικού για παράδοση και ερωτήσεις, για επεξηγήσεις και παραδείγματα, για απάντηση ερωτήσεων, για παρατηρήσεις και για οδηγίες, έχει συσχετιστεί με την αποτελεσματική διαφοροποίηση της διδασκαλίας μέσα από την οποία μεγιστοποιείται η ενεργητική συμμετοχή και μάθηση όλων των μαθητών στις τάξεις μικτής ικανότητας.
 Από τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται ότι ποσοστό 69,6% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιούν το διδακτικό χρόνο από 1-10 λεπτά για παράδοση και ερωτήσεις, ενώ το 15,2% δεν χρησιμοποιεί χρόνο για παράδοση μιας και η παράδοση γίνεται τη διδακτική περίοδο που δεν εργαστηριοποιείται. Υπήρχε όμως το ποσοστό του 15,2% των εκπαιδευτικών που χρησιμοποίησαν 11-20 λεπτά για την παράδοση και τις ερωτήσεις προς τους μαθητές. Τα ευρήματα αυτά, ιδιαίτερα όσον αφορά στο χρόνο παράδοσης και ερωτήσεων προς τους μαθητές συμφωνούν εν μέρει με τα αποτελέσματα για τη χρήση της μαιευτικής μεθόδου από τους εκπαιδευτικούς όπου παρουσιάζεται να είναι περιορισμένη. Το 39,4% των εκπαιδευτικών δεν χρησιμοποιεί καθόλου τη μαιευτική μέθοδο, ενώ το 36,4% χρησιμοποιεί τη μαιευτική σε μικρό βαθμό. Τη μαιευτική χρησιμοποιεί από αρκετά ώς πολύ το 24,2% των εκπαιδευτικών, κάτι που αποτελεί ένδειξη για ανάγκη αλλαγής του τρόπου διδασκαλίας σε μεθόδους διδασκαλίας μαθητοκεντρικά προσανατολισμένες, όπου όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργητικά. Καλύτερα είναι τα αποτελέσματα για το χρόνο που ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί για επεξηγήσεις, για οδηγίες και παραδείγματα καθώς και για τις απαντήσεις των ερωτήσεων των μαθητών, όπου ο χρόνος που δαπανείται είναι για όλους τους εκπαιδευτικούς κάτω από 10 λεπτά, με το μεγαλύτερο ποσοστό (54,5% - 56,3%) να είναι κάτω από 5 λεπτά.
Πηγή: Φιλελεύθερος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου