27/1/11

Οσοι γράφουν στο χέρι και διαβάζουν από βιβλίο αντί για οθόνη, μαθαίνουν καλύτερα


Αναντικατάστατος ο ρόλος του βιβλίου
Οσοι γράφουν στο χέρι και διαβάζουν από βιβλίο αντί για οθόνη, μαθαίνουν καλύτερα. Στη διαπίστωση αυτή κατέληξαν Νορβηγοί ερευνητές, μετά από πειράματα με δύο ομάδες εθελοντών οι οποίοι κλήθηκαν να μάθουν να γράφουν σε μία γλώσσα με άγνωστο αλφάβητο, η οποία περιλάμβανε 20 γράμματα. Η μία ομάδα μάθαινε διαβάζοντας από βιβλίο και γράφοντας με το χέρι και η άλλη με πληκτρολόγιο υπολογιστή, διαβάζοντας από οθόνη. Μετά από ενάμιση μήνα, διαπιστώθηκε ότι η πρώτη ομάδα πήγε καλύτερα. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η παραδοσιακή γραφή και ανάγνωση ενεργοποιούν περισσότερο τις αισθήσεις και δίνουν εντονότερα σήματα ανάδρασης από τους μύες και τις άκρες των δακτύλων, με συνέπεια να ενισχύεται πιο αποτελεσματικά ο εγκεφαλικός μηχανισμός μάθησης. Μια δεύτερη έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας στην τάξη είναι καλύτερες στο να αποτυπώνουν τις γνώσεις στο νου των μαθητών, σε σχέση με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους.
Τα παραπάνω απαντούν σε όσους επικαλούνται παιδαγωγικά επιχειρήματα για να υποβαθμίσουν το ρόλο του σχολικού βιβλίου και να οδηγήσουν τη μεγάλη μάζα των παιδιών σε ένα μοντέλο μάθησης που στόχο έχει την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Βέβαια, ζητούμενο είναι, πέρα από το πώς μαθαίνει κανείς, και το τι μαθαίνει, καθώς - στο πλαίσιο της γενικότερης επίθεσης του κεφαλαίου - αναπροσαρμόζεται προς αντιδραστικότερη κατεύθυνση και το περιεχόμενο της διδασκαλίας.
Πηγή: Ριζοσπάστης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου