1/2/11

Eγκύκλιος για πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς, διευκρινιστική εγκύκλιος και τελικά ακύρωσή της. Και όλα αυτά γιατί;


Βασίλη Δ. Παπαχρήστου
Δεκατέσσερις  (14) μήνες πέρασαν που τα ηνία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα ανέλαβε η παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.  Οι προθέσεις της διατυπώθηκαν στις προγραμματικές δηλώσεις, δημοσιοποιήθηκαν έτι περαιτέρω κατά ριπάς σε συνεντεύξεις που έλαβαν χώρα σε τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς, στον έντυπο τύπο, στο διαδίκτυο. Στοχευμένα, ενορχηστρωμένα, επιχειρηματολογώντας χωρίς αντίλογο, έχοντας δίπλα της όλο το δημοσιογραφικό κόσμο απαξίωσαν, ευτέλισαν το έργο, τη δράση το λειτούργημα των υφιστάμενών τους εκπαιδευτικών στη κατώτερη και μέση εκπαίδευση.
Καλλιεργήθηκε εντέχνως πως για την κατάντια της Εκπαίδευσής μας υπεύθυνοι είναι οι εκπαιδευτικοί. Από το ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό  μέχρι και για την κατάντια των κτιρίων.
 Μέσα σε αυτό το κλίμα κατατέθηκε και ψηφίσθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το νέο νομοσχέδιο ως τη «σανίδα σωτηρίας που αποσκοπούσε στην αναδιάταξη της εκπαίδευσης.»
 Ο νέος νόμος ο 3848/2010 αποτελεί το «νέο οπλοστάσιο» του Ελληνικού Δημοσίου για να καταφέρει να ανανήψει τον «μεγάλο ασθενή» το Δημόσιο Σχολείο.

Με εφαλτήριο το  άρθρο 31, του μνημονευθέντος νόμου, αποστέλλεται η εγκύκλιος 6905α/Δ2/25-1-2011 της  ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &  Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟ
Σ/ΚΟΥ  Β΄ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ με θέμα: «Απόσπαση εκπαιδευτικών που πλεονάζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, παρ. 3, περ. γ  του ν. 3848/2010»
Μετά την πάροδο πέντε (5) μηνών  από την έναρξη του σχολικού έτους το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ζητά  από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να του αποστείλουν «… στη Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης της Κ. Υ. του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. μέχρι τις31-1-2011, μαζί με τους ονομαστικούς πίνακες του πλεονάζοντος εκπ/κού προσωπικού των εν λόγω κλάδων  (είτε υπέβαλαν αίτηση απόσπασης είτε όχι)….»


 Πλήθος ερωτημάτων ανακύπτουν άμα τη αναγνώσει της εγκυκλίου αυτής:
 Εάν υπάρχουν τώρα πλεονάζοντες(;) εκπαιδευτικοί γιατί το Σεπτέμβριο του 2010 έγιναν αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σε αριθμό ίδιο με κάθε άλλη χρονιά;

Μήπως οι κατά τόπους Διοικήσεις δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους;
 Μήπως λόγω των εκλογών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προέβη και η παρούσα πολιτική ηγεσία στα γνωστά ρουσφέτια;
Μήπως λόγω των εκλογών για την ανάδειξη  των  Υπηρεσιακών  Συμβουλίων έπρεπε να «εξυπηρετήσουμε» όσο το δυνατόν περισσότερους και την εξυπηρέτηση αυτή να την καρπωθούν οι ημέτεροι υποψήφιοι αιρετοί;  
 Δεν είχε πραγματική εικόνα των αναγκών των σχολικών μονάδων στην επικράτεια το Υπουργείο;

Πώς είναι δυνατόν η Υπουργός να μιλά για ψηφιακό σχολείο και το Υπουργείο το οποίο Διοικεί να μην γνωρίζει, κεντρικά,  στη ψηφιακή εποχή  το «πλεονάζον» προσωπικό;
Είναι δυνατόν να μην υπάρχει λογισμικό κατάλληλο που να ενημερώνει τους ιθύνοντες για τα στοιχεία αυτά;
Είναι δυνατόν οι συνεχείς καταχωρήσεις από μέρους των εργαζομένων εκπαιδευτικών, ξέρετε αυτοί που δεν εργάζονται και θεωρούνται «πλεονάζων» προσωπικό, στο survey να μην έχουν αποτέλεσμα; Τότε γιατί χάνονται τόσες εργατοώρες; Γιατί πληρώνουμε λογισμικό που εν τοις πράγμασιν δεν κάνει καλά τη δουλειά του; Ή μήπως δεν υπάρχει προσωπικό να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του; Ή μήπως ….
Με ποια κριτήρια η κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ανακοινώσει τους πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς ανά ειδικότητα; Πλεονάζον προσωπικό θα θεωρηθεί ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός από άλλο ΠΥΣΔΕ ή ο εκπαιδευτικός με οργανική θέση στο υπάρχον ΠΥΣΔΕ;  Εάν όλοι οι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά στο ίδιο ΠΥΣΔΕ ποιος θα θεωρηθεί πλεονάζον; Ο τελευταίος μετατεθείς εκπαιδευτικός που δεν έπρεπε να έχει μετατεθεί και έχει περισσότερα μόρια από άλλον εκπαιδευτικό που βρίσκεται στο εν λόγω ΠΥΣΔΕ;
Γιατί δεν υπήρξε μνεία βάσει ποιας νομοθεσίας θα γίνουν οι ανακοινώσεις του πλεονάζοντος προσωπικού ούτως ώστε να υπάρχει κοινός τόπος για όλες τις Διευθύνσεις;
Μεσούσης της σχολικής χρονιάς θα υπάρξει διάλυση των οικογενειών των εκπαιδευτικών;
Ποιος θα μεριμνήσει για την εκπλήρωση της ρήσης του Υπουργείου «ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ» για τα παιδιά των εκπαιδευτικών που θα μετακινηθούν σε άλλους Νομούς; Πώς σε αυτές τις δύσκολα οικονομικές συνθήκες και καταστάσεις θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί αναγκαζόμενοι να συντηρούν τουλάχιστον δύο σπιτικά;
Πού είναι η κοινή λογική; Πού είναι η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα;
 Βεβαίως «πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρις» δημοσιεύθηκε νέα εγκύκλιος που υπογράφεται από την Υφυπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου που αναφέρει αυτολεξεί: 
 «Οι μετακινήσεις τυχόν πλεοναζόντων εκπαιδευτικών από Περιφέρεια σε Περιφέρεια

θα πραγματοποιηθούν μόνο με αίτησή τους, εφόσον βρισκόμαστε στο μέσο της σχολικής χρονιάς.
Οι εκπαιδευτικοί όμως που πλεονάζουν πρέπει να αξιοποιηθούν με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Περιφέρειάς σας.
Σας ενημερώνουμε πως τα κενά που αναφέρονται στην εγκύκλιο με αριθ. Πρωτ. 6905α/Δ2/25.1.2010  θα καλυφθούν από αναπληρωτές εφόσον δεν υπάρχει αίτηση ενδιαφερομένου.»
  Γιατί αυτές οι παλινωδίες; Πού αποσκοπούν; Τι θέλουν να πετύχουν;  Την τρομοκρατία των εκπαιδευτικών;  Στο να σταθμίσουν αντιδράσεις;  Στο να υπάρχουν  δημόσιοι λειτουργοί υποτελείς στους προϊσταμένους τους, χωρίς δική τους γνώμη και κρίση και αντίληψη; 
 Υπάρχει άραγε «πλεονάζων» προσωπικό που δεν αξιοποιείται; Εάν υπάρχει τότε υπεύθυνος δεν είναι ο εκπαιδευτικός αλλά ο προϊστάμενός του, όποιος και εάν είναι αυτός.

Ενδιαφέρθηκε άραγε το υπουργείο να αξιοποιήσει το αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει με τη δική του συναίνεση ΠΑΝΤΟΤΕ;
 Έχει σκεφθεί κάποιος από αυτούς τους συμβούλους του υπουργείου για το επιστημονικό δυναμικό που ανήκει στις τάξεις του; Αμφιβάλλω. Το επίπεδο των γνώσεων του; Δυσπιστώ. 
 Το ποιο εύκολο πράγμα είναι να δημιουργούμε εντυπώσεις και να καταρρακώνουμε ανθρώπους. 
 Έχουμε φθάσει ως εκπαιδευτική κοινότητα στο μη παρέκει όσον αφορά την απαξίωσή μας εκ μέρους της προϊστάμενής μας αρχής.

Θα συνεχίσουμε ως εκπαιδευτικοί να ομιλούμε, να διεκδικούμε και να στοχεύουμε στα ψηλά στα ωραία και να μιλούμε συνεχώς δίχως φόβο και πάθος.
 «Ίσθι εστηριγµένος εν συνέσει σου, και εις έστω σου ο λόγος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου